Keel-, Neus- en Oorheelkunde Ziekte, onderzoek en behandeling