Leveranciersinformatie

Het is ons streven om bij de aankopen voor het UMCG de beste integrale prijs-kwaliteit verhouding te realiseren, met zo min mogelijk verspilling. De samenwerking met leveranciers is daarbij cruciaal. We werken aan duurzame relaties met onze leveranciers, zodat wij gezamenlijk zorg kunnen dragen voor de beste patiëntenzorg.

Transparant, integer en ethisch correct handelen staan centraal in onze relaties. Daarnaast hecht het UMCG veel waarde aan veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Afdeling Inkoop

De afdeling Inkoop bewaakt de uitvoering van het inkoopbeleid en zorgt voor een goede beheersing van het inkoopproces. Het aanbestedingsplatform Negometrix faciliteert ons in het goed en gestructureerd doorlopen van het tactisch inkoopproces. Leveranciers kunnen, indien van toepassing, met behulp van dit platform kennisnemen van de voorgenomen inkoopprojecten.

Leverancierscontracten worden te allen tijde door tussenkomst van de afdeling Inkoop afgesloten. Het UMCG hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU 2021 bij de aanschaf van goederen en diensten. De AIV geldt voor al onze leveranciers.

MDR/IVDR

Vanaf 26 mei 2021 gelden er nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en vanaf 26 mei 2022 voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR).

De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van medische hulpmiddelen, zorginstellingen, zorgverleners en (indirect) voor patiënten. Zo kan een product in een andere risicoklasse vallen en moet het voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen.

Beschikbaarheid medische hulpmiddelen

Bent u fabrikant of leverancier van (steriele) medische hulpmiddelen en levert u aan het UMCG? En wijzigt de beschikbaarheid van het artikel door de nieuwe wetgeving? Dan vragen wij u dit per email aan ons kenbaar te maken, via [email protected].
Wilt u in de mail het volgende duidelijk beschrijven:

  • Wat is de reden dat het artikel niet meer leverbaar is?
  • Om welk artikelnummer gaat het en wat is de omschrijving van het artikel?
  • Is er een alternatief artikel?

Recall

Bent u fabrikant of leverancier van (steriele) medische hulpmiddelen? En wilt u die producten uit het UMCG terugroepen? Lees meer over recall.

Contactgegevens afdeling Inkoop UMCG

Bent u leverancier van goederen en/of diensten van het UMCG en heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail dan naar de afdeling Inkoop.