Leveringsinstructie

Om de afhandeling van inkooporders voor zowel u als het UMCG goed te laten verlopen, verzoeken wij u bij de behandeling van inkoopopdrachten onderstaande instructies in acht te nemen: 

Bestelling 

 • Uitsluitend schriftelijke inkoopopdrachten voorzien van een UMCG inkoopordernummer zijn van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders met Bureau Inkoop overeengekomen. 
 • Bij alle communicatie dient u het UMCG inkoopordernummer te vermelden. 
 • Op alle leveringsopdrachten van het UMCG zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden UMCG van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze worden op uw verzoek per e-mail ter beschikking gesteld of u kunt ze downloaden.
 • De gegevens zoals op de UMCG-inkooporder staan vermeld, zijn van toepassing. Bij afwijkingen dient u per direct een schriftelijke orderbevestiging voorzien van het inkoopordernummer te verstrekken.
 • Inkooporders waarop geen prijs staat vermeld, dient u uiterlijk binnen drie werkdagen middels een schriftelijke orderbevestiging te voorzien van prijs.
 • Indien u een bij u besteld product (tijdelijk) niet kunt leveren, een alternatief product wenst te leveren of een derde partij het product gaat leveren, dient u dit vooraf te overleggen met de medewerker Orderbeheer, telefoonnummer (050) 361 13 98 of [email protected]).

Leveringen

 • Aflevering dient plaats te vinden op onderstaand afleveradres (uitgezonderd voedingsproducten). Afwijkingen uitsluitend in overleg met Bureau Inkoop of Goederenontvangst. 
 • Bij een afwijkend afleveradres (incl. rechtstreekse aflevering op de afdeling), dient u zelf zorg te dragen voor beschikbaarstelling van een getekend ontvangstbewijs op onderstaand afleveradres van onze Goederenontvangst. 
 • Elke zending dient begeleid te worden door een vrachtbrief en paklijst voorzien van het inkoopordernummer.
 • Bij retour van een zicht- of proefplaatsing verzoeken wij u de (retour) ontvangst te melden bij de Goederenontvangst. 

Facturering 

 • Op uw factuur dient u minimaal de volgende gegevens te vermelden: inkoopordernummer, artikelomschrijving, aantal, prijs en artikelnummer. 
 • Facturen zonder inkoopordernummer worden niet betaalbaar gesteld. 

Relevante adressen/telefoonnummers 

Bestellingen

UMCG
Bureau Inkoop
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Telefoon algemeen: (050) 361 32 04 
Telefoon orderbeheer: (050) 361013 98
Fax orderbeheer: (050) 361 99 41 (Orderbevestigingen)

Leveringen

UMCG
LC Eemspoort
Jeverweg 3
9723 JE Groningen
Telefoon: (050) 361 75 00
Fax: (050) 541 15 94

Openingstijden:
Ma-vr 7.30-16.00 uur

Facturering

UMCG Zorg
Crediteurenadministratie
Postbus 998
9700 AZ Groningen
Telefoon (050) 361 11 75