Recall, terugroepen producten uit UMCG-organisatie

Fabrikanten of leveranciers van (Steriele) Medische Hulpmiddelen Middelen die producten uit de UMCG-organisatie willen terugroepen, kunnen dit via e-mail aan het UMCG laten weten.

Stuur de e-mail naar [email protected]. Beschrijf in de mail duidelijk:

  • waarom de betreffende recall wordt uitgevoerd
  • wat de specificaties van de recall zijn,
  • om welk(e) product(en) het gaat
  • welke charges hiervan zijn geleverd aan het UMCG
  • hoe de verdere afhandeling van de recall richting de leverancier is
  • contactpersoon / contactgegevens van de betreffende leverancier
  • inkoop ordernummer​

Deze digitale melding dient te worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging (waarin ook bovengenoemde onderwerpen zijn opgenomen). Deze schriftelijke bevestiging dient te zijn geadresseerd aan de Raad van Bestuur van het UMCG.