Kwaliteitsstatement Afdeling Inkoop

Met de continue druk op beschikbare financiële middelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg en het UMCG wordt een goed georganiseerd inkoopproces steeds belangrijker. Afdelingen en directoraten van het UMCG hechten steeds meer belang aan de betrokkenheid van de afdeling Inkoop bij hun aankopen en verwachten van de afdeling Inkoop daarbij een duidelijke toegevoegde waarde. En daar hebben ze ook recht op!

Als afdeling Inkoop vinden wij het belangrijk dat we tijdig betrokken worden bij elke fase van het inkoopproces: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken, nazorg.

De uitvoering van onze werkzaamheden geschiedt in nauwe afstemming met onze interne klanten/gebruikers, ondersteunende organisatieonderdelen en leveranciers. Hierbij willen wij slagvaardig op de wensen en behoeften van onze interne klanten inspelen. 
Duidelijke afspraken met elkaar maken en deze ook nakomen; met elkaar, met onze interne klanten en onze leveranciers.

Het UMCG beschikt over een ISO 9001:2008 (en NEN 15224:2012) certificaat voor alle kerntaken.  Vanaf 2015 zijn alle ISO-normen uitgegaan van dezelfde ‘high level structure’ daar valt de afdeling inkoop ook onder. In 2019 heeft het UMCG het ISO 9001:2015 (Healthcare) behaalt voor alle kerntaken.