Steun het UMCG

Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid en is daarin ambitieus: internationaal erkend onderzoek, modern onderwijs, excellente zorg en een aangenaam verblijf voor patiënten. Onze medewerkers halen daarvoor elke dag alles uit de kast en daarbij kunnen we uw steun goed gebruiken.

Zonder die steun kunnen we helaas niet alles wat we willen realiseren voor onze patiënten en in ons onderzoek. Uw (financiële) hulp is dus zeer welkom. Met uw donatie aan een project of uw inzet als vrijwilliger bouwt ook u mee aan de toekomst van gezondheid.

Het UMCG heeft Stichting Steunfonds UMCG opgericht met daarin bijvoorbeeld:

De verschillende fondsen zetten projecten op die u financieel kunt steunen of waar u als vrijwilliger een bijdrage aan kunt leveren. De stichting ondersteunt Fonds Hospice Care UMCG en werkt nauw samen met Vrijwilligers & Vrienden UMCG​ en stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis.​

Voorbeelden van succesvolle projecten die door de stichtingen zijn gerealiseerd, zijn de Snoezelkamer, de financiering van onderzoek naar de verbetering van chemotherapie en bestraling en de verblijfsruimte de Stee voor oncologische patiënten.

Als u niet direct wilt doneren, maar liever zelf een actie opzet, ga dan naar ‘kom zelf in actie​​’.