UMCG Hartfonds

Het UMCG Hartfonds steunt onderzoek naar en behandeling van hart- en vaatziekten in het UMCG. Onderzoek binnen het UMCG richt zich op preventie, betere diagnostiek, effectievere behandelingen en goed herstellen van hart- en vaatziekten.

Hart – en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer één in de westerse wereld. De maatschappelijke impact is enorm. Niet alleen in verlies aan mensenlevens, maar ook in verloren gezonde jaren voor de hartpatiënten. Nederland telt ruim 1,4 miljoen hart - en vaatpatiënten. Dagelijks sterven 106 mensen aan een hart – of vaatziekte. Bovendien worden er iedere dag weer 750 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een hart - of vaatziekte. Voor patiënten die (over)leven met een hartziekte zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven vaak enorm. Zo gingen er alleen al in 2015 liefst 863.100 gezonde levensjaren verloren door hart- en vaatziekten.

Ondanks de gigantische vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt op het gebied van behandeling, diagnostiek en preventie zijn de consequenties van hart – en vaatziekten voor de patiënt, omgeving en samenleving zeer ingrijpend.

Vergeleken met de rest van Nederland kent Noord-Nederland relatief veel hartpatiënten en een hoge sterfte. Zowel genetische als leefstijlfactoren spelen hierbij een rol. Het UMCG spant zich in om zowel de genetische als de leefstijlkant goed in kaart te brengen en vanuit deze kennis de aanpak van hart- en vaatziekten steeds verder te verbeteren.

Doelstelling UMCG Hartfonds

Artsen en wetenschappers zetten zich elke dag in om hart- en vaatziekten dichterbij genezing te brengen. Elke dag weer een klein stapje richting nieuw perspectief voor patiënten. Zou het niet mooi zijn als we grotere stappen konden zetten? 

Maar: wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten kost veel tijd en geld. Financiering via de gebruikelijke kanalen is soms niet genoeg. Aanvullende donaties kunnen helpen urgente problemen op te lossen en sneller resultaat te bereiken. Daarom is er het UMCG Hartfonds.

Doneren en steunen Hartfonds

Hart- en vaatziekten raken ons allemaal. Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder en ook daardoor krijgen we steeds vaker met deze ziekte te maken. In onze omgeving of zelf. Samen met onze donateurs brengen wij genezing van hart- en vaatziekten dichterbij.

Wetenschappelijk onderzoek geeft ons inzicht in de oorzaken en het verloop van hart- en vaatziekten. Dit Inzicht zorgt ervoor dat mensen met de ziekte de best mogelijke zorg kunnen krijgen. We ontdekken meer behandelmogelijkheden en behandelingen worden ook steeds beter. Toch zijn we er nog niet.

Onderzoek blijft nodig

Wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten blijft nodig. Om hart- en vaatziekten te voorkomen, meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met of na hart- en vaatziekten te verbeteren. Wetenschappers en artsen werken nauw samen om dit te bereiken. Elke dag brengt ons een stapje dichterbij genezing en geeft patiënten een beter perspectief. Zou het niet mooi zijn als we grotere stappen kunnen zetten?

Donaties maken het verschil

Donaties, klein of groot, betekenen veel voor ons. Ze kunnen bepalen of een onderzoek wel of niet doorgaat. Jouw steun kan dus de doorslag geven. Dankzij donaties kunnen we urgente problemen oplossen en sneller resultaten bereiken. UMCG-onderzoek is wereldwijd bekend en redt levens.

Donateur worden

Als donateur van het UMCG Hartfonds steun je de ontwikkeling van nog betere behandelmogelijkheden tegen hart- en vaatziekten.

Via de bank

Doneren kan ook rechtstreeks via de bank. Maak een gift over op ons bankrekeningnummer:

NL21 ABNA 0423 1266 95
t.n.v. Stichting Steunfonds UMCG
o.v.v. Hartfonds 4904

ANBI-status

Het UMCG Hartfonds heeft een ANBI-status. Dat betekent dat ons fonds is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Gegevens en privacy

Gegevens van onze donateurs leggen we alleen vast om de donatie te kunnen verwerken.

Contact over een donatie

Bel of mail ons voor overleg over een gift, specifieke wensen of als je meer wilt weten over een fonds op naam of een nalatenschap.

Organisatie

Bestuur UMCG Hartfonds

De Raad van Bestuur van het UMCG benoemt het bestuur van het UMCG Hartfonds. Het bestuur ontvangt geen salaris of vergoeding van het UMCG Hartfonds.

Beheer van het vermogen

De administratie van het vermogen ligt bij UMCG Research BV. Bedragen uit het UMCG Hartfonds worden uitsluitend besteed door en voor het UMCG.

Besteding van het vermogen

Het UMCG Hartfonds besteedt het vermogen grotendeels aan experimenteel en translationeel, klinisch onderzoek naar hart- een vaatziekten.

Het fonds streeft naar minimale kosten en geen tot weinig overhead.

Contact

Je kunt ons bellen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.