Coordinated Vulnerability Disclosure

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan het UMCG beschermende maatregelen treffen.

Melding maken van een kwetsbaarheid

Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel als mogelijk maatregelen kunnen treffen. Het UMCG wil graag met u samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen.

Ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk (onze systemen) uitgebreid actief te scannen op kwetsbaarheden. Wij monitoren ons netwerk, hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgemerkt door onze IT-afdeling en is er kans dat zij hier onderzoek naar gaan doen en er mogelijk onnodige kosten worden gemaakt.

Wanneer u via ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid kwetsbaarheden aan ons meldt, dan hebben wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding. Wij vragen u zich te houden aan de volgende regels: 

  • U meldt uw bevindingen bij Stichting Z-CERT door een e-mail te sturen naar [email protected]. U kunt daarbij gebruik maken van de PGP-sleutel. Stichting Z-CERT is de organisatie die voor het UMCG Coordinated Vulnerability Disclosure meldingen afhandelt. Zij werken samen met u als melder en met het UMCG om te zorgen dat uw melding wordt opgepakt. 
  • In uw melding geeft u voldoende informatie, zodat het probleem te reproduceren is. Op die manier kunnen wij het zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden is soms meer informatie gewenst/noodzakelijk. 
  • U misbruikt de geconstateerde kwetsbaarheid niet. Door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te zien, te verwijderen of aan te passen.
  • Als u vermoedt dat u via een kwetsbaarheid medische gegevens kan inzien vragen wij u dit niet zelf te verifiëren maar dit door ons te laten doen.
  • U deelt uw bevindingen niet met anderen, voordat het is opgelost. Daarnaast vragen we u om alle vertrouwelijke gegevens die u heeft verkregen, na het dichten van het lek, direct te wissen. 
  • U doet geen aanval(len) op onze fysieke beveiliging en maakt geen gebruik van social engineering, distributed denial of service, spam, brute-force aanvallen en/of applicaties van derden. 

Het Openbaar Ministerie (OM) behoudt altijd het recht zelf te beslissen of u strafrechtelijk vervolgd wordt. Het OM heeft hierover een beleidsbrief gepubliceerd.

Hoe wij omgaan met uw melding

  • Het UMCG en Z-CERT behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van Z-CERT en binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als melder van het probleem houdt Z-CERT u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. 
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zal Z-Cert, als u dit wenst, uw naam (alias of handle) vermelden als de melder van de kwetsbaarheid.

We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.  Samen overleggen we daarna over de meerwaarde van een eventuele publicatie van het opgeloste probleem.


Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op de site over Responsible Disclosure