UMCG Bouwt

We staan als UMCG de komende 15 jaar voor een grote uitbreidings- en vernieuwingsopgave. Daarmee werken we aan de toekomst van de gezondheidszorg in Noord-Nederland. Dat doen we tot 2035 met de bouwprojecten op het UMCG terrein in Groningen en in Haren.

Waarom bouwen we?

Om de gebouwen van het UMCG toekomstbestendig te maken gaan we de komende jaren bouwen en verbouwen. De modernisering is nodig om de kwaliteit van onze kerntaken zorg, onderzoek, onderwijs te kunnen blijven bieden. Zo kunnen we blijven voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van patiënt en medewerkers, én als werkgever voor het creëren van een moderne en fijne werkomgeving.

Het masterplan bouw

In onderstaande video schetsen we de bouwplannen en een denkrichting voor de gebiedsvisie voor het UMCG terrein.

Video bekijken Scannen

Omgeving Healthy Ageing Campus

Er gaat in de komende jaren veel gebeuren op en rond de Healthy Ageing Campus (UMCG-terrein). Daarom gaan UMCG, RUG en gemeente in 2023 werken aan een gezamenlijke gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie gaat over ontwikkelingen op de Healthy Ageing Campus en de ontwikkeling van het Bodenterrein.

Uitganspunten gebiedsvisie:

  • de (her)ontwikkeling van gebouwen
  • de inrichting van het openbare gebied
  • de aansluiting op omliggende stadsdelen

In het verlengde daarvan wordt ook aandacht besteed aan:

  • Beeldkwaliteitsplan, gaat in op de bouwmassa, kleur- en materiaalgebruik, vormentaal, uitstraling, inrichting openbaar gebied
  • Groencompensatie
  • Gebouwd erfgoed
  • Duurzaamheid
  • Waterbeheer / hittestress

Samen met de gemeente zijn we hard aan het werk aan deze gebiedsvisie. Medio 2023 verwachten wij een conceptversie te kunnen voorleggen aan de omgeving. 

Heeft u eerder al vragen over de gebiedsvisie dan kunt u mailen naar [email protected]

De Healthy Ageing Campus met rechts het Bodenterrein (foto Koos Boertjens)