Inkoopbeleid

Missie

Een adequate afdeling Inkoop bouwt mee aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. Het draagt bij aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg door de inkoop van materiaal, apparatuur, diensten en kennis efficiënt, doelmatig en rechtmatig te verzorgen. En het draagt bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg door ons in te zetten voor de beschikbaarheid van de juiste middelen, apparatuur en kennis op het juiste moment.

Visie

Inkopen doen we samen. Dat betekent dat we duidelijke afspraken maken over wat er van de afdeling inkoop verwacht kan worden en wat de afdeling Inkoop verwacht van zijn opdrachtgevers. Samen zorgen we ervoor dat we rationele en beargumenteerde keuzes maken. Samen kopen we goed in.
Voor ons zijn drie uitgangspunten vanzelfsprekend:

  1. we werken op een goede manier samen met elkaar, onze klanten, de leveranciers en de ketenpartners

  2. we zijn klantgericht en dienstverlenend

  3. we zijn pro-actief en denken in mogelijkheden

Afdeling Inkoop valt organisatorisch onder, UMC- staf, Financiën en Control