Standaard serviceovereenkomst UMCG

Om de kwaliteit van de service- en onderhoudsafspraken goed te waarborgen, is er een Standaard Service Overeenkomst (SSO) UMCG ontwikkeld.

Deze SSO is gebaseerd op de landelijk ontwikkelde Standaard Service Overeenkomst (zie o.a. WIBAZ, FHI en NVILG). Met deze SSO hebben het UMCG en de leveranciers de beschikking over een standaarddocument waarin alle relevante onderdelen voor service en onderhoud aan (medische) apparatuur zijn opgenomen. 
Via de link onder aan deze pagina kunt u het document downloaden in pdf-formaat (7 pagina's).