Aanbestedingen

Europese aanbestedingen

Voor  Europese aanbestedingen van het UMCG verwijzen wij u naar de TED-site (Tenders Electronic Daily). TED is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

Klachten

Bij de behandeling van klachten over specifieke (Europese) aanbestedingen hanteert het UMCG de procedure ’Klachtenafhandeling bij Aanbesteden’. Inschrijvers/gegadigden die belang hebben bij de verwerving van een specifieke Europese) aanbestedingsopdracht van het UMCG kunnen een schriftelijke klacht indienen door een bericht te sturen naar het klachtenmeldpunt [email protected]
Het klachtenmeldpunt bevestigd per omgaande de ontvangst van de klacht en verstuurt na behandeling per omgaande een schriftelijke reactie aan de klager en tevens andere inschrijvers/gegadigden.

Algemene aanbestedingen

Op de website www.tenderned.nl publiceert het UMCG aanbestedingen, waarvan in Nederland gevestigde bedrijven kennis kunnen nemen. Op die website kunt u ook aankondigingen van het UMCG aantreffen van Europese aanbestedingen.

Onderhandse aanbestedingen

Opvragen bestek openstaande aanbestedingen

Op deze pagina treft u een overzicht aan van onderhandse aanbestedingen. Van de aanbestedingen die open staan, kunt u de bestekken opvragen bij Bureau Inkoop door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Contactpersoon
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer (vast net)
  • Eventueel mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bestek

U krijgt een bestek zo spoedig mogelijk per e-mail (of eventueel per post) toegestuurd. Heeft u na vijf werkdagen niets ontvangen, neem dan contact op via telefoonnummer (050) 3613204.