Algemene inkoopvoorwaarden

U vindt de Algemene Inkoop Voorwaarden hieronder (17 pagina's). De Inkoopvoorwaarden zijn in mei 2021 aangepast in verband met gewijzigde wet- en regelgeving en zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg en zijn onder de titel Algemene Inkoop Voorwaarden UMCG gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder KvKnr: 01169570.

Te weten aanpassingen in verband met:

  • Invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Reeds van toepassing sinds mei 2018.
  • Invoering van de EU regelgeving op het gebied van medische hulpmiddelen per mei 2021, te weten de: “EU verordening 2017-745 Medical Device Regulation (MDR)”. 
  • Kleine tekstuele onvolkomenheden. 

Extra artikelen (14.8 – 14.15) zijn toegevoegd op basis van handvat NFU expertteam beschikbaarheid (MDR).
 
De wijziging van de Inkoopvoorwaarden zoals bijgevoegd is vastgesteld door NFU-S&F en NFU-PB na afstemming met Hoofden JZ (RadboudUMC, ErasmusMC en AmsterdamUMC).