Indienen facturen

Eén centraal adres

Facturen voor de zorgorganisatie van het UMCG aan het Hanzeplein 1 te Groningen kunt u uitsluitend sturen naar: 

UMCG - Zorg
Centrale Crediteurenadministratie
Postbus 998
9700 AZ Groningen

of per PDF indienen aan [email protected]

Let op: bovengenoemd centraal factuuradres is geen afleveradres voor goederen.

Eisen aan factuur voor garantie afhandeling en betaling

Het UMCG garandeert u een afhandeling en betaling conform de contractuele voorwaarden als uw factuur de volgende gegevens bevat:

  • inkoopordernummer UMCG (indien bekend)
  • de naam van de besteller/opdrachtgever van het UMCG
  • het UMCG kostenplaatsnummer of projectnummer
  • het factuurnummer en de datum
  • een gespecificeerd BTW-bedrag
  • een omschrijving van de geleverde diensten/goederen
  • uw IBANrekeningnummer
  • uw BTW-identificatienummer

Facturen met handmatige correcties en onvolledige facturen neemt het UMCG niet in behandeling.