Afdeling Inkoop

Contactgegevens

Op werkdagen kunt u Afdeling Inkoop bellen op de volgende telefoonnummers:

 • Algemene informatie: (050) 361 32 04
 • Orderbeheer- en contractbeheer: (050) 361 13 98
 • Inkoop medisch: (050) 361 39 34
 • Inkoop facilitair medisch ondersteunend:
  • Laboratoriumartikelen: (050) 361 33 06/361 18 57
  • ICT artikelen: (050) 361 47 66
  • Kantoorartikelen, kleding, voeding, schoonmaakartikelen en drukwerk: (050) 361 04 20
 • Inkoop techniek en meubilair: (050) 361 39 02

E-mailadres: info.inkoop@umcg.nl

Bezoekadres

Universitair Medisch Centrum
Hanzeplein 1
Poortgebouw, ingang 56
9713 GZ Groningen

Postadres

Universitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling Inkoop
Hanzeplein 1
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Factuuradres

Het factuuradres is:
UMCG Zorg
Crediteurenadministratie
Postbus 998
9700 AZ Groningen

Afleveradres

Goederen voor het UMCG kunnen afgeleverd worden op het volgende adres:
Logistiek Centrum Eemspoort - UMCG
Jeverweg 3
9723 JE Groningen