Tinnitus: over de ziekte

Een ander woord voor tinnitus is oorsuizen. Als u tinnitus heeft, dan hoort u geluiden die niet van buiten uw hoofd afkomstig zijn.

Bij tinnitus hoort iemand geluiden zoals piepen, zoemen, tikken, sissen, fluiten of geluiden die lijken op de wind of het ruisen van de zee. Deze geluiden komen niet van buitenaf, maar vanuit het hoofd.

Vaak gaat tinnitus gepaard met gehoorverlies. Het kan komen door veel lawaai. Soms komt het door een ziekte. Daarom onderzoekt de KNO-arts de mogelijke oorzaken van uw oorsuizen. Meestal is er geen duidelijke oorzaak van de tinnitus.

Tinnitusspreekuur

Het tinnitusspreekuur van het Universitair Audiologisch Centrum en de afdeling KNO is een multidisciplinair spreekuur. Dit betekent dat u wordt onderzocht door verschillende zorgverleners, zoals een:

  • KNO-arts,
  • klinisch fysicus-audioloog,
  • psycholoog/tinnitusconsulent,
  • maatschappelijk werker
  • akoepedist (gehoordeskundige).

Tijdens het spreekuur worden gesprekken met u gevoerd en onderzoeken bij u gedaan om uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna krijgt u een advies over de behandelmogelijkheden. Dit kan binnen en buiten de afdeling zijn.

Mogelijke behandelingen

Hoewel we veel onderzoek doen naar tinnitus, is genezing (nog) niet mogelijk. Er zijn wel verschillende behandelingen mogelijk om uw klachten (soms tijdelijk) te verminderen of om de gevolgen van tinnitus voor uw dagelijks leven te beperken.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Soms vragen we patiënten om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we nieuwe en betere behandelmethodes ontwikkelen en bestaande verbeteren. U beslist zelf of u mee wilt doen of niet. We vragen zowel mensen met Tinnitus, als gezonde mensen zonder tinnitus om mee te doen. Als u mee wilt doen, krijgt u uitgebreide informatie van ons over het onderzoek.

Onderzoeken die we nu doen:

  • ​​​​​​​Hersenfunctie bij tinnitus: onderzoek naar de hersenactiviteit en de aanwezigheid van het boodschappersstofje GABA in de hersenen, bij mensen met en zonder oorsuizen
  • ABI en tinnitus: onderzoek naar het effect van een elektrisch actief hersenstamimplantaat als behandeling van enkelzijdige oorsuizen