Onderzoek naar ABI en tinnitus

Hebt u erg veel last van oorsuizen aan één kant, heeft u al meerdere behandelingen geprobeerd zonder effect? Doe dan mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Wat onderzoeken we?

Het doel van het onderzoek is kijken naar het effect van een elektrisch actief hersenstamimplantaat voor de behandeling van enkelzijdige oorsuizen (tinnitus). Hier wordt gekeken of een hersenstamimplantaat (Auditory Brainstem Implant, ofwel ABI), welke normaal gesproken wordt gebruikt voor ernstig slechthorende patiënten, ernstig oorsuizen kan verminderen.

Wie kan meedoen?

Gezonde volwassenen met de volgende kenmerken:

  • Ernstig, enkelzijdig oorsuizen.
  • Aan de zijde van het oorsuizen ook (ernstige) slechthorendheid.
  • Aan de andere zijde (dus waar geen oorsuizen zit) een goed gehoor, met maximaal licht gehoorverlies.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor deze studie zult u een operatie ondergaan waarbij het implantaat op uw hersenstam wordt geplaatst. Gedurende 5 jaar zullen wij u daarna volgen, met meerdere ziekenhuisbezoeken in het eerste jaar na de implantatie. Tijdens deze bezoeken zal het implantaat worden gecontroleerd en vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Ook zult u in het kader van dit onderzoek meerdere onderzoeken ondergaan, zoals een MRI-scan, een gesprek met een psychiater, gehoortest en evenwichtsonderzoek. U krijgt een reiskostenvergoeding voor de bezoeken.

De onderzoekers realiseren zich dat het hier om een ingrijpende operatie gaat. Daarom zal voorafgaand aan het plaatsen van het hersenstamimplantaat uitgebreid worden ingegaan op de operatie en op onze verwachtingen t.a.v. het resultaat.

  • Wilt u meedoen aan het onderzoek? Vul dan de online test hieronder in om te kijken of u geschikt bent. Deze test is een eerste stap om te bepalen of u mee kunt doen. Als u door deze test komt, leggen we uit wat we verder nog nodig hebben om definitief te bepalen of u mee kunt doen.