Universitair Audiologisch Centrum Groningen

Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen (UACG) is een expertisecentrum voor gehoor, spraak en taal. In het centrum werken deskundigen uit verschillende vakgebieden samen aan onderzoek, revalidatie en begeleiding van volwassenen en kinderen met gehoor-, spraak- en taalproblemen.

Wij bieden een combinatie van audiologische én Keel-, Neus-, Oor (KNO)-medische zorg.  U kunt door uw huisarts, KNO-arts, kinderarts of een andere medisch specialist doorverwezen worden naar het Audiologisch Centrum.

Het centrum is onderdeel van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van het UMCG.

Werkgroep Cochleaire Implantaties Noord-Nederland (CINN)

In het Audiologisch centrum hebben we een speciaal team voor cochleaire implantaten, het Cochleair Implantatieteam Noord Nederland (CINN). De werkgroep Cochleaire Implantaties Noord-Nederland (CINN) is een multidisciplinaire werkgroep van Communicatieve Stoornissen KNO van het UMCG en de Koninklijke Kentalis.

Het CINN is één van de 8 CI-teams in Nederland. Alle teams zijn verbonden aan een Universitair Medisch Centrum. De andere CI-teams vindt u in Utrecht (UMCU), Nijmegen (St. Radboud), Maastricht (MUMC+), Rotterdam (UMC Erasmus), Leiden (LUMC), en Amsterdam (VUMC en AMC).

Multidisciplinair

De CINN is een multidisciplinaire werkgroep. Dit betekent dat verschillende specialismen op het gebied van het gehoor, de spraak-/taalontwikkeling en pycho-sociale ontwikkeling met elkaar samenwerken. De werkgroep bestaat uit:

KNO-artsen

Klinisch fysicus audiologen

Orthopedagoog

  • dr. F.W. Coster

Logopedisten

Medisch maatschappelijk werker

  • A. van Wieringen

Akoepedisten

Postadres Universitair Audiologisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen
Universitair Audiologisch Centrum Groningen HPC BB20
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Contact

U kunt het Universitair Audiologisch Centrum Groningen bellen van maandag t/m vrijdag tussen 8.15 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.