Onderwijs en onderzoek KNO

Onderwijs en opleiding

De medewerkers van de afdeling KNO leveren een bijdrage aan het onderwijs en de klinische vorming van studenten Geneeskunde, Verpleegkunde en Logopedie. Ook verzorgen zij de opleiding tot KNO-arts en bieden ze huisartsen in opleiding de mogelijkheid om stage te lopen. De afdeling organiseert bovendien refereeravonden en interne bij- en nascholingsactiviteiten.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling KNO van het UMCG heeft betrekking op Communicatieve Systemen (Healthy Ageing and communication). Het onderzoek van de afdeling KNO-heelkunde is ondergebracht in de onderzoeksschool BCN (School of Behavioral and Cognitive Neurosciences), DARE (Damage and Repair in Cancer Development and Cancer Treatment) en PRECISION (Biomedical Engineering).