Verwijsinformatie Audiologisch centrum

Verwijsinformatie voor patiënten met klachten op het gebied van gehoor, spraak en taal.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts, consultatiebureau-arts

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein
  • Specialist stuurt fax of brief
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Bijzonderheden

  Het audiologisch centrum bestaat uit verschillende teams met spreekuren:

  • CI-team
  • CSK-kind spreekuur
  • Laryngologiespreekuur
  • Hoortoestelspreekuur
  • Schisisteam
  • Tinnitus spreekuur
 • Polikliniek KNO

  HPC BB20
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 17 92

  Telefoonnummer: (050) 361 27 00
  E-mail CI-team: [email protected]

 • Hoofd Audiologisch centrum

  Drs. J.H. Pape

  Aan de afdeling verbonden professionals

  Klinisch-fysicus/Audioloog
  Prof. dr. P. van Dijk
  Dr. ir. E. de Kleine
  Ir. A. Maat
  Ir. S.W.J. Ubbink
  Dr. J.E.C. Wiersinga-Post

  Orthopedagoog / Orthopedagoog-generalist
  Dr. F.W. Coster
  J. Duursema-Elting, MSc
  C.M. Alberts, MSc

  Psycholoog
  Dr. M.J. de Boer