Keel-, Neus- en Oorheelkunde Team Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Het team van KNO bestaat uit artsen, aiossen en coördinatoren.