Verwijsinformatie Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Patiënten met klachten op het gebied van Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Hoofd-hals.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts, consulatiebureau-arts

Bijzonderheden

Patiënten met klachten op het gebied van gehoor, spraak en taal kunt u verwijzen naar Audiologisch centrum.

Wilt u een patiënt verwijzen met verdenking op een oncologische aandoening in het hoofd-halsgebied? Bekijk de procedure. Nieuwe patiënten met een oncologische aandoening kunnen binnen een week worden gezien. Vooraf eerst telefonisch overleg met de oncologie-coördinatoren (050) 361 28 98.

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed en spoed

  • Verwijzer meldt telefonisch aan (050) 361 27 00, van ma - vri 8.00 - 16.30 uur
  • Dienstdoende KNO arts via (050) 361 61 61 (avond, nacht en weekend)

 • Voor het verwijzen van een patiënt vanwege vanwege verdenking op hoofd-halskanker geldt een andere procedure.


 • Postadres:

  Polikliniek KNO
  HPC BB20
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 17 92

  • Telefoonnummer voor patiënt: (050) 361 27 00 (ma - vrij 8.00 - 16.30 uur)
  • Telefoonnummer voor verwijzer: ​(050) 361 55 40 (ma - vrij 8.00 - 16.30 uur)
  • Telefoonnummer voor collegiaal overleg: (050) 361 28 98

 • Afdelingshoofd KNO

  Prof. dr. M.K.S. Hol (Myrthe) KNO-arts, otoloog

  Hoofd UACG

  Drs. J.H. Pape

  Aan de afdeling verbonden professionals

  KNO-artsen:
  Dr. R.A. Feijen
  Dr. R. Free
  Dr. G.B. Halmos
  Dr. R. Hofman
  Dr. A.G.W. Korsten-Meijer
  Dr. T.P. van der Laan
  Dr. B.E.C. Plaat
  Dr. M.L. Schrijvers
  Dr. J. E. Wachters
  Dr. J. Wedman

  Klinisch fysicus/audioloog:
  Prof. dr. P. van Dijk
  Dr. ir. E. de Kleine
  Ir. A. Maat
  Ir. S.W.J. Ubbink
  Dr. J.E.C. Wiersinga-Post

  Orthopedagoog / Orthopedagoog-generalist:
  Dr. F. Coster
  J. Duursema-Elting
  C.M. Alberts MSc

  Psycholoog:
  Dr. M.J. de Boer