Verwijsinformatie Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Patiënten met klachten op het gebied van Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Hoofd-hals.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts, consultatiebureau-arts.

Bijzonderheden

Patiënten met klachten op het gebied van gehoor, spraak en taal kunt u verwijzen naar Audiologisch centrum.

Wilt u een patiënt verwijzen met verdenking op een oncologische aandoening in het hoofd-halsgebied? Bekijk de procedure. Nieuwe patiënten met een oncologische aandoening kunnen binnen een week worden gezien. Vooraf eerst telefonisch overleg met de oncologie-coördinatoren (050) 361 28 98.

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via ZorgDomein
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed en spoed

  • Verwijzer meldt telefonisch aan (050) 361 27 00, van ma - vri 8.00 - 16.30 uur
  • Dienstdoende KNO arts via (050) 361 61 61 (avond, nacht en weekend)
 • Voor het verwijzen van een patiënt vanwege vanwege verdenking op hoofd-halskanker geldt een andere procedure.

 • Postadres:

  Polikliniek KNO
  HPC BB20
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 17 92

 • Afdelingshoofd KNO

  Prof. dr. M.K.S. Hol (Myrthe) KNO-arts, otoloog

  Hoofd UACG

  Drs. J.H. Pape

  Bekijk het team KNO