Verwijsinformatie Hoofd-Halsoncologie

Verwijsinformatie voor ​patiënten met (verdenking op) hoofd-hals tumoren zoals mondholte, farynx, larynx, halskliermetastasen, neus(bij)holten, bijholtenkanker, speekselkliertumoren, onder- en bovenkaak, complexe huidtumoren.

UMCG Expertisecentrum voor Hoofd- en Halsoncologie

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van hoofd-halskanker. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Hoofd-halskanker komt weinig voor en de behandeling ervan is complex. In Nederland is afgesproken dat 8 gespecialiseerde centra alle hoofd-halskankerpatiënten behandelen. Om ervoor te zorgen dat elke patiënt zo goed maar ook zo snel mogelijk behandeld kan worden, werken deze centra samen met zogenaamde ‘preferred partners’.

Het UMCG is 1 van deze centra met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) als preferred partner. Alle patiënten met hoofd-halskanker in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel worden verwezen naar het UMCG of het MCL.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts

 • Aanmelden van patiënt voor collegiaal consult (consultprocedure)

  Neem contact op met een van de genoemde contactpersonen

  Aanmelden van uw patiënt voor MDO (MDO procedure)

  Neem contact op met een van de genoemde contactpersonen.

  Tijdstip MDO

  Wekelijks, woensdag van 15.00 tot 17.00 uur.

  Regulier

  Bij verwijzing van nieuwe patiënten stuurt u mee:

  • Medicatielijst
  • Relevante voorgeschiedenis
  • Evt. recente laboratoriumuitslagen
  • Evt. pathologieverslag
  • Evt. operatieverslag
  • Evt. beeldvorming

  Meestal worden patiënten met verdenking op of bewezen maligniteit binnen een week gezien door de poortspecialist, de kaakchirurg-oncoloog of KNO arts-oncoloog. Dat kan betekenen dat een patiënt met spoed aangemeld moet worden.

  Spoedverwijzing

  Bel naar het secretariaat van de afdeling Kaakchirurgie, (050) 361 38 09 of via de oncologiecoördinator KNO, (050) 361 28 98. De volgende gegevens zijn belangrijk:

  1. Patiëntgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres en telefoonnummer patiënt/contactpersoon
  2. Tumorgegevens: soort tumor, lokalisatie, zijde, uw voorlopige TNM stagering
  3. Comorbiditeit: bekend bij andere specialisten in uw ziekenhuis
  4. Medicatie
  5. Gegevens aanvullend onderzoek: beeldvormend onderzoek op CD-rom, schriftelijke PA-uitslag, coupes PA (inclusief C- en/of T-nummer) en scopie- en/of operatie (per spoedpost of met patiënt meegeven).

  Regulier

  Verwijzer stuurt een fax naar de afdeling Kaakchirurgie: (050) 361 28 31 of naar de afdeling KNO, fax: (050) 361 17 92.

  1. Patiëntgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres en telefoonnummer patiënt/contactpersoon
  2. Tumorgegevens: soort tumor, lokalisatie, zijde, uw voorlopige TNM stagering
  3. Verslagen van consulten van andere specialisten (comorbiditeit)
  4. Medicatie
  5. Schriftelijke verslagen van: beeldvormend onderzoek, PA-uitslag (inclusief C- en/of T-nummer) en scopie- en/of operatiescopie of operatie
  6. CD-ROM van beeldvormend onderzoek; stuurt u naar de polikliniek Kaakchirurgie of KNO
  7. Coupes PA stuurt u naar de afdeling Pathologie

 • KNO

  Margreet Wiekel, oncologiecoördinatrice
  Telefoonnummer: (050) 361 28 98 of (050) 361 61 61 via telefooncentrale
  E-mailadres: [email protected]

  L. Klei, oncologieverpleegkundige
  Telefoonnummer: (050) 361 28 98 of (050) 361 61 61 via telefooncentrale
  E-mailadres: [email protected]

  MKA

  Rachel Dopheide, verpleegkundig specialist
  Telefoonnummer (050) 361 28 98
  E-mailadres: [email protected]

  M. S. Popma, verpleegkundig specialist
  Telefoonnummer: (050) 361 99 36
  E-mailadres: [email protected]

  Administratie oncologie MKA
  Telefoonnummer: (050) 361 38 09