Expertisecentrum Hoofd-Halskanker

Het UMCG behandelt kwaadaardige tumoren in het hoofd- halsgebied zoals tumoren van de lippen, de mond, de keel, het strottenhoofd, de speekselklieren, de kaken, de bijholten en tumoren van de huid van het aangezicht zoals van de neus en de oorschelpen.

Als u wordt verwezen door uw huisarts, tandarts of een specialist uit een ander ziekenhuis, komt u binnen via één van de poortspecialismen de Keel- Neus- en Oorheelkunde, de Mondziekten Kaak en Aangezichtschirurgie of de Dermatologie.​

Waaruit bestaat het team?

Kerndisciplines van de HH-oncologische werkgroep zijn:

 • KNO*
 • Kaakchirurgie*
 • Dermatologie*
 • Radiotherapie
 • Plastische Chirurgie
 • Maxillofaciale proth.
 • Medische Oncologie
 • Pathologie
 • Radiodiagnostiek

* poortspecialisme

Ondersteunende disciplines van de HH-oncologische werkgroep zijn:

 • Diëtetiek
 • Psycho-sociale zorg
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Mondhygiëne
 • Operatie faciliteiten
 • IC
 • ​Verpleegkunde

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Bij het eerste bezoek onderzoeken we wat voor tumor u heeft. U heeft op dezelfde dag ook afspraken met andere specialisten. U krijgt daarma een voorlopig behandeladvies. Nadat alle onderzoeken zijn gedaan, komt u om de definitieve behandeling te bespreken.

Welk onderzoek doen we op dit moment?

 1. Therapiegerelateerde bijwerkingen/kwaliteit van leven
  • ​slikstoornissen
  • speekselklierschade 
  • stamceltransplantatie 
  • preventie bijwerkingen 
  • trismus en schouderklachten 
  • implantaten t.b.v. de bevestiging van protheses
  • ondervoeding
  • levensduur van spraakprothesen 
  • ontwikkelen stomaklep en spraakprothese
 2. Beeldvorming
  • ​​fotodynamische therapie en fotodetectie
  • PET​​​
 3. ​​Moleculaire / genetische profilering

Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?

De Werkgroep Hoofd- Halsoncologie UMCG is lid van de Nederlandse Werkgroep Hoofd- Hals- Tumoren (NWHHT). De NWHHT heeft, in samenwerking met de patiëntenverenigingen, landelijke richtlijnen ontwikkeld. De NWHHT visiteert elke 5 jaar de werkgroep. De werkgroep voldoet aan de eisen van de IGZ. Er worden met patiënten spiegelbijeenkomsten georganiseerd.