UMCG Expertisecentrum voor Hoofd- en Halsoncologie

Het UMCG behandelt kwaadaardige tumoren in het hoofd- halsgebied zoals tumoren van de lippen, de mond, de keel, het strottenhoofd, de speekselklieren, de kaken, de bijholten en tumoren van de huid van het aangezicht zoals van de neus en de oorschelpen.

Eerste afspraak

Als u wordt verwezen door uw huisarts, tandarts of een specialist uit een ander ziekenhuis, komt u binnen via één van de poortspecialismen de Keel- Neus- en Oorheelkunde, de Mondziekten Kaak en Aangezichtschirurgie of de Dermatologie.​

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Bij het eerste bezoek onderzoeken we wat voor tumor u heeft. U heeft op dezelfde dag ook afspraken met andere specialisten. U krijgt daarma een voorlopig behandeladvies. Nadat alle onderzoeken zijn gedaan, komt u om de definitieve behandeling te bespreken.

Behandelteam Hoofd- en Halsoncologie

In het Expertisecentrum werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder andere KNO-artsen, dermatologen, kaakchirurgen, medisch oncologen en radiotherapeuten. Ook werken er pathologen, radiologen, verpleegkundig specialisten en andere ondersteunende zorgverleners gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met hoofd-halskanker.

Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.

Bekijk het team

Welk onderzoek doen we op dit moment?

Onderzoek naar therapiegerelateerde bijwerkingen/kwaliteit van leven:

 • slikstoornissen
 • speekselklierschade
 • stamceltransplantatie
 • preventie bijwerkingen
 • trismus en schouderklachten
 • implantaten t.b.v. de bevestiging van protheses
 • ondervoeding
 • levensduur van spraakprothesen
 • ontwikkelen stomaklep en spraakprothese

Beeldvorming

 • fotodynamische therapie en fotodetectie
 • PET

Moleculaire / genetische profilering

Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?

De Werkgroep Hoofd- Halsoncologie UMCG is lid van de Nederlandse Werkgroep Hoofd- Hals- Tumoren (NWHHT). De NWHHT heeft, in samenwerking met de patiëntenverenigingen, landelijke richtlijnen ontwikkeld. De NWHHT visiteert elke 5 jaar de werkgroep. De werkgroep voldoet aan de eisen van de IGZ. Er worden met patiënten spiegelbijeenkomsten georganiseerd.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra