OncoLifeS: gezond ouder na kanker

OncoLifeS is een databiobank waarin we gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten met kanker bewaren. Dit gebruiken we om onderzoek te doen naar kanker.

OncoLifeS is een databiobank met gegevens en lichaamsmateriaal van kankerpatiënten. Voorbeelden van die lichaamsmaterialen zijn bloed, urine, ontlasting, beenmerg, speeksel en weefsel. Met deze 'data' kunnen onderzoekers in het UMCG beter onderzoek doen naar kanker.

Bent u onderzoeker? Lees dan meer over OncoLifeS op de UMCG Research website.

Zorg verder verbeteren

Met dit onderzoek willen we de zorg voor mensen met kanker verder verbeteren en hun levenskwaliteit verhogen. Op korte en lange termijn. We onderzoeken ook welke factoren het risico op kanker bepalen en welke preventieve maatregelen het beste werken.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen aan OncoLifeS als u wordt onderzocht of behandeld voor:

 • longkanker
 • hoofd-halskanker
 • gynaecologische kanker
 • zaadbalkanker
 • een neuro-endocriene tumor
 • hematologische kanker, zoals leukemie, lymfeklierkanker en multipel myeloom
 • een colorectale tumor, zoals endeldarm-, anus- en darmkanker
 • slokdarmkanker
 • schildklierkanker
 • huidkanker
 • hersentumor
 • een sarcoom, zoals een bot- of wekedelentumor

U kunt ook meedoen als u:

 • immunotherapie krijgt
 • verhoogd risico heeft op erfelijke borst- of eierstokkanker
 • kanker heeft en tussen de 18-35 jaar bent

Bij uw eerste bezoek aan het UMCG krijgt u informatie over OncoLifeS. We vragen u dan of we uw gegevens en lichaamsmateriaal mogen opslaan en gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt het?

Als u meedoet aan OncoLifeS ondertekent u een toestemmingsformulier. U wordt dan geregistreerd als deelnemer. We verzamelen en bewaren daarvoor uw gegevens en lichaamsmateriaal. We vragen u:

 • om 40-60 ml extra bloed, dit nemen we af tijdens een geplande bloedafname
 • mogelijk om ander lichaamsmateriaal, dit hangt af van uw ziekte
 • of we overgebleven weefsel van u mogen bewaren
 • of we gegevens mogen opvragen bij uw huisarts, apotheek of specialist in een ander ziekenhuis
 • of we een koppeling mogen leggen met andere databases, zoals het BRP en Lifelines
 • tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte af en toe vragenlijsten in te vullen

Wilt u niet meer meedoen? U kunt op elk moment uw toestemming intrekken.

‘Fijn dat zo veel patiënten meedoen‘
Truuske de Bock

Onderzoeken met databiobank OncoLifeS

 • Verschillen kwaliteit van leven jonge en oude patiënten met longkanker. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Bekijk de resultaten van de QOL-LACYA studie.
 • Kwaliteit van leven kwetsbare en afhankelijke patiënten met eierstokkanker.
 • Chirurgische complicaties in hoofd-halsgebied bij patiënten met huidkanker.
 • Kwetsbaarheid hoofd-halskankerpatiënten
 • Voorspellen verslechtering levenskwaliteit hoofd-halskankerpatienten
 • Voorspellen bijwerkingen chemotherapie of bestraling hoofd-halskankerpatiënten
 • Voorspellen of hoofd-halskankerpatiënten chemotherapie kunnen afmaken
 • Rol geriatrisch onderzoek bij behandel-beslissingen hoofd-halskankerpatiënten
 • Samenhang kwetsbaarheid en lagere levenskwaliteit na de behandeling bij oudere vrouwen met gynaecologische kanker
 • U geeft het UMCG toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te gebruiken als u meedoet aan OncoLifeS. Daarbij houdt het UMCG zich aan de privacywetgeving die is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Het gaat bij deze gegevens ook om uw naam, adres en geboortedatum. En om gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens zijn nodig om wetenschappelijke vraagstellingen te beantwoorden en om u op de hoogte te houden. Als we deze gegevens voor onderzoek gebruiken, worden ze alleen gecodeerd aan de onderzoekers uitgegeven.

  OncoLifeS verzamelt en slaat uw medische gegevens en lichaamsmateriaal op volgens de strikte UMCG-richtlijnen. Hoe wij omgaan met uw gegevens staat in ons uitgebreide privacy statement.

Heeft u nog vragen?

U kunt OncoLifeS bellen van maandag tot en met donderdag, tussen 9.00 en 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.