Wachttijden - Keel-, neus- en oorheelkunde

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in dagen

  ​1e bezoek polikliniek Dagbehandeling Kliniek
KNO algemeen 5    
​Tertiaire verwijzingen* 63    
Tinnitus 34    
​Audiologie (hoortoestellen) 14    
Oncologie 7    
Spraak/ taalontwikkeling kind 84    
​Gehoorverlies kind 84    
Rhinologie 70    
Laryngologie      
met stemonderzoek 63    
zonder stemonderzoek 14    
Otologie 154    
Oncologie: diagnostische scopie     14
Oorchirurgie     210
Rhinoplastiek     574
Neusbijholtechirurgie     147
Stembandchirurgie     84
Keelamandelen > 16 jaar   28  
Keelamandelen < 16 jaar   28  

 

* Tertiaire verwijzing: verwijzing naar het UMCG door een KNO-arts of verwijzing door een huisarts van een patiënt met complexe vraagstelling die niet gezien kan worden een door KNO-arts buiten het UMCG.

 

Laatst gewijzigd op