Wachttijden - Keel-, neus- en oorheelkunde

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in weken

  ​1e bezoek polikliniek Dagbehandeling Kliniek
KNO algemeen 7    
​Tertiaire verwijzingen* 9    
Tinnitus 7    
​Audiologie (hoortoestellen) 2    
Oncologie 2    
Spraak/ taalontwikkeling kind 12    
​Gehoorverlies kind 12    
Rhinologie 12    
Laryngologie 13    
Otologie 20    
Oncologie: diagnostische scopie     2
Oorchirurgie     30
Rhinoplastiek     82
Neusbijholtechirurgie     21
Stembandchirurgie     12
Keelamandelen > 16 jaar   4  
Keelamandelen < 16 jaar   4  

 

* Tertiaire verwijzing: verwijzing naar het UMCG door een KNO-arts of verwijzing door een huisarts van een patiënt met complexe vraagstelling die niet gezien kan worden een door KNO-arts buiten het UMCG.

 

Laatst gewijzigd op