Gehooronderzoek: audiometrie bij volwassen

Bij gehoorproblemen kunnen we door gehooronderzoek de oorzaak van de klachten vinden. Een gehooronderzoek heet ook wel een audiometrie.

Een gehooronderzoek bestaat uit verschillende soorten onderzoeken. Het hangt af van de klachten welke gehooronderzoeken we precies doen. Mogelijke onderzoeken zijn:

 • Bij dit onderzoek laten we u tonen horen. Bijvoorbeeld via een hoofdtelefoon. U geeft aan of u de toon hoort. Bij jonge kinderen doen we deze test vaak in de vorm van een spel (spelaudiometrie). Bij hele jonge kinderen kijken we naar de reactie van het kind op het geluid (observatie-audiometrie).

  Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.


 • Er is een verschil tussen het horen van geluid en het ook kunnen verstaan van woorden. Bij dit onderzoek laten we woorden horen. Deze woorden verschillen in luidheid. Je zegt de woorden zo goed mogelijk na. 

  Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.


 • Met dit onderzoek kunnen we zien hoe beweeglijk het trommelvlies is (membrana tympani). We plaatsen een dopje in het oor om de gehoorgang af te sluiten. Dit zorgt voor een klein drukverschil. Dat lijkt op wat iemand voelt in een vliegtuig, hoog in de bergen of in een tunnel.

  Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.


 • Met dit onderzoek meten we het samentrekken van het spiertje in uw middenoor (musculus stapedius). we plaatsen een dopje in uw oor. Daarna laten we korte, harde geluiden horen. Wij meten of deze geluiden het spiertje laten samentrekken.

  Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.


 • Met dit onderzoek meten we of het oor zelf zachte geluiden maakt. Deze geluiden heten ook wel oto-akoestische emissies. We plaatsen een dopje in het oor waarmee we dit kunnen meten.

  Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.


 • Geluid wordt in het oor omgezet in elektrische signaaltjes die via de gehoorzenuw aan de hersenen worden doorgegeven. Met dit onderzoek meten we deze elektrische signaaltjes.

  We plaatsen plakks (elektroden) op het hoofd. Via kleine oortelefoontjes laten we tikkende geluiden horen. Om tijdens deze meting geen last te hebben van storende signalen, is de meting in een afgeschermde cabine. Het onderzoek duurt 1 tot 4 uur.


 • Met dit onderzoek wordt gemeten hoe groot de versterking is die het hoortoestel in de gehoorgang (vlakbij het trommelvlies) levert. Hierbij krijgt de patiënt eerst een heel dun slangetje in het oor. Er wordt geluid aangeboden en gemeten wordt hoe dit geluid aankomt bij het trommelvlies. Dan komt het hoorapparaat bij het slangetje in het oor. Er wordt weer geluid aangeboden zodat gemeten kan worden hoe geluid aankomt bij het trommelvlies wanneer het hoortoestel dit geluid versterkt. Dit kan dan worden vergeleken met de doelversterking die is berekend op de eerder uitgevoerde hoortest (audiogram).


 • Als u last heeft van evenwichtsproblemen dan kan uw huisarts u verwijzen naar de KNO-arts. Wanneer de oorzaak van uw evenwichtsklachten onduidelijk is, kan de KNO-arts een evenwichtsonderzoek doen. Bij dit onderzoek beijken we hoe de evenwichtsorganen werken.


Het onderzoek stap voor stap

 1. U krijgt een afspraakbrief en informatie van ons. Hierin staat hoe u zich op het onderzoek voorbereidt.

 2. We brengen u naar de onderzoekskamer, waar u op een stoel gaat zitten of op een bed gaat liggen. Meestal krijgt u een koptelefoon op. Vaak vragen we u om aan te geven wanneer u iets hoort. Soms registreert een apparaat dit zelf. U krijgt hiervoor duidelijke aanwijzingen van de onderzoeker. Hoe lang het onderzoek duurt hangt af van het type onderzoek.

 3. U krijgt de uitslag van het onderzoek direct of bij uw volgende afspraak aan de polikliniek van de KNO-arts of audioloog. U kunt de uitslag ook in mijnUMCG bekijken.

Wachttijden

Bekijk de wachttijden voor een gehooronderzoek.

Betere zorg door samenwerking

Uw artsen en verpleegkundig specialisten werken intensief samen. Zo kijken er altijd meerdere mensen naar onderzoeksresultaten, en stellen we samen de diagnose na uitgebreid overleg in het behandelteam.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek KNO bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.