Gehooronderzoek bij zeer jonge kinderen

De (wijk)verpleegkundige test het gehoor van kinderen in de eerste weken na de geboorte. Als er problemen zijn met het gehoor dan stuurt hij uw kind door naar het Audiologisch Centrum voor verder onderzoek. Dit gebeurt zo snel mogelijk omdat slechthorendheid bij jonge kinderen blijvende gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van spraak en taal.

Hieronder kunt u de brochure Neonataal geboorteonderzoek downloaden.

Gerelateerde informatie

Neonataal onderzoek (pdf | 126 kB)
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC)