Gehoor-, spraak- en taalproblemen bij kinderen

Sommige kinderen hebben problemen op het gebied van horen, spreken en taal.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende problemen jouw kind:

  • niet zo goed spreken als kinderen van dezelfde leeftijd
  • zegt nog weinig of is niet goed te verstaan
  • lijkt niet zo goed te begrijpen wat er wordt gezegd
  • lijkt niet alles goed te horen

Oorzaak gehoor-, spraak- en taalproblemen

Deze problemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Daarom kijken wij met een team van verschillende professionals naar de klachten van jouw kind.

Dit team bestaat uit logopedisten, akoepedisten (gehoordeskundige), KNO-artsen, orthopedagogen, een spraaktaalpatholoog en audiologen.

Onderzoek en diagnose

Tijdens het spreekuur Communicatieve Stoornissen bij Kinderen (CSK-spreekuur) helpen we bij het vinden van de oorzaak.

Eerste afspraak

Je krijgt een afspraakbrief en informatie over de afspraak. Het onderzoek bestaat uit een aantal delen. Een gehoortest, taalonderzoek en een afspraak met de KNO-arts en orthopedagoog.

Het hangt van de planning af hoe vaak jouw kind naar het UMCG komt.

We proberen alle onderzoeken op 1 ochtend te plannen. Je bent dan ongeveer 1,5 uur in het UMCG. Maar het komt ook vaak voor dat we de onderzoeken over 2 ochtenden moeten verdelen. De eerste ochtend is dan de gehoortest en het taalonderzoek. Deze duren samen ongeveer 70 minuten. De tweede ochtend is dan het onderzoek door de KNO-arts en de orthopedagoog.

Heeft jouw kind gehoorproblemen of is het nog heel erg jong? Dan doen we geen taalonderzoek. En duren de onderzoeken samen ongeveer 50 minuten.

Voorbereiding

Het is goed om thuis al op te schrijven waar je last van hebt. En welke vragen je hebt. Dan vergeet je niets tijdens de afspraak. Het kan helpen iemand mee te nemen naar de afspraak: 2 horen meer dan 1.

Als je een onderzoek of behandeling krijgt, kunnen er meerdere mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat je dit goed met u arts bespreekt. De 3 goede vragen helpen je hierbij.

Soms moet je bepaalde dingen doen of laten voor een onderzoek. Dit staat dan in de brief die je krijgt voor dit onderzoek. In de brief staat ook wat je mee moet nemen als je voor het eerst een afspraak hebt.

Mogelijke onderzoeken

Gehooronderzoek

De akoepedist onderzoekt hoe goed jouw kind kan horen. Dit onderzoeken we door een spelletje te doen.

Taalonderzoek

De logopedist onderzoekt het niveau van de taalontwikkeling van jouw kind. Jouw kind doet met spelmateriaal een aantal opdrachten. Zo onderzoeken we wat jouw kind van de taal begrijpt. De logopedist probeert een gesprekje met jouw kind te voeren, om een indruk te krijgen van het niveau van het spreken. Het gaat daarbij om de lengte van de zinnen, de zinsbouw, de uitspraak.

Lichamelijk onderzoek en ontwikkelingsonderzoek

De KNO-arts doet het lichamelijk onderzoek. We vragen je naar de problemen die je met jouw kind ervaart. De vragen gaan over de eventuele ziekte van jouw kind, de algehele ontwikkeling en het gedrag.

De orthopedagoog doet het ontwikkelingsonderzoek. De orthopedagoog of spraak-taalpatholoog doet vaak een spelletje met jouw kind om een beeld te krijgen van het niveau van de algehele ontwikkeling van jouw kind. Daarna kijkt de KNO-arts je kind in de oren, neus en keel. Vaak is ook vaak nog een arts-assistent aanwezig bij de onderzoeken.

De uitslag

De KNO-arts en de orthopedagoog bespreken de uitslag van de verschillende onderzoeken met je. Dit gebeurt aan het eind van de afspraak met de KNO-arts en de orthopedagoog.

Dossier in mijnUMCG

Je kunt de uitslagen ook bekijken in mijnUMCG. Dit is het persoonlijke online patiëntendossier van jouw kind. Je kunt hierin de medische gegevens bekijken en de uitslagen van onderzoeken. Ook vindt je hier informatie over medicijnen, een overzicht van de afspraken en de brieven die je van ons gekregen hebt.

Hebben jij en je kind nog geen mijnUMCG? Maak snel een account aan.

 Ouders/verzorgers van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname van hun kind aanvragen (gemachtigdentoegang).

Second opinion

Wil je weten wat een arts in een ander ziekenhuis denkt over jouw situatie? Of heb je een diagnose in een ander ziekenhuis gehad, en wil je dat het UMCG hier iets over zegt? Vraag dan een second opinion.

Na de behandeling

Je blijft meestal onder controle bij ons of bij een zorgverlener bij jou in de buurt. Dit hangt af van wat er precies met je aan de hand is.

Als de ontwikkeling rondom praten wat langzaam gaat, dan kan extra aandacht hiervoor ook helpen. Je krijgt daarom ook tips mee om thuis te oefenen. Je ouders kunnen je hierbij helpen. Speciaal daarvoor maakten we het boekje ‘Leren praten gaat niet helemaal vanzelf’.

Soms is behandeling niet voldoende of mogelijk. Dan helpen we je bij de overgang naar andere organisaties, zoals:

  • GGZ
  • universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
  • speciaal onderwijs
  • medisch kinderdagverblijf of een gespecialiseerde peuterspeelzaal
  • basisschool voor kinderen met ernstige spraak- taalproblemen

Heb je nog vragen?

Je kunt bellen met polikliniek KNO van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.