Over het Beatrix Kinderziekenhuis

In het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ) onderzoeken, behandelen en opereren we kinderen van 0 tot 18 jaar die een zeldzame en complexe ziekte hebben. Deze kinderen hebben vaak meer of bijzondere zorg nodig.

Om de beste zorg te kunnen geven, doen we ook veel wetenschappelijk onderzoek. En leiden we studenten op die arts of verpleegkundige willen worden. En we willen ook weten wat jij belangrijk vindt bij jouw zorg. Zodat we jou, maar ook andere kinderen zo goed mogelijk kunnen behandelen. Ook als je misschien niet meer beter wordt.

Bij jouw zorg zijn veel verschillende artsen en specialisten betrokken. Zij stellen samen de diagnose en bespreken met elkaar wat voor jouw ziekte de beste aanpak is. Dat is het behandelplan. We bespreken dat natuurlijk ook met jou en met je ouders/verzorgers. Zo beslissen we samen wat de beste behandeling voor jou is. Dat plan bespreken we ook met andere zorginstellingen. Zodat je dicht bij huis ook de juiste zorg krijgt als dat nodig is.

We onderzoeken en behandelen heel veel verschillende ziektes in het Beatrix Kinderziekenhuis. Maar op sommige gebieden zijn we expert, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Kindercardiologie is onderdeel van het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen (CCH) van het UMCG. Als UMCG Expertisecentrum zijn we gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aangeboren hartafwijkingen. Dit betekent dat patiënten uit heel Nederland bij ons komen voor onderzoek en behandeling van hun aangeboren hartafwijking. Als 1 van de 4 gespecialiseerde hartcentra in Nederland biedt het CCH zorg aan kinderen én volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Deze zorg begint al in de zwangerschap.

  Als BKZ zijn we in Nederland ook het enige expertisecentrum voor pulmonale hypertensie. Patiënten uit heel Nederland komen voor onderzoek en behandeling van die ziekte naar het Beatrix Kinderziekenhuis.

 • Leverziekten komen bij kinderen gelukkig niet heel vaak voor. Daarom is in Nederland ervoor gekozen om die zorg maar op 1 plek te geven. Dat heet het ‘concentreren van zorg’. Daarom gebeuren levertransplantaties bij kinderen alleen in het Beatrix Kinderziekenhuis.

  UMCG Expertisecentrum voor Aangeboren Galwegafwijkingen

  Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame leverziekten zoals galwegatresie, hyperinsulinisme en het syndroom van Alagille. Kinderen met deze aandoening kunnen voor onderzoek en behandeling terecht bij het Beatrix Kinderziekenhuis.

  Lees meer over ons expertisecentrum.

 • In het Beatrix Kinderziekenhuis hebben we (inter)nationale expertisecentra voor een aantal stofwisselingsziekten. Het kinderziekenhuis richt zich op GSD, MADD, MCAD, MOCOD, PKU en TT1. En de behandeling van deze metabole ziekten. Dit betekent dat kinderen met 1 van deze metabole ziekten uit Nederland en het buitenland naar het BKZ komen voor behandeling. In het BKZ doen we internationaal onderzoek naar metabole ziekten.

 • In het Beatrix Kinderziekenhuis behandelen we veel kinderen met complexe longaandoeningen, zoals astma, allergieën en cystic fybrosis. En doen we wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekten en naar het verbeteren van de behandelingen. Daarnaast doen we onderzoek naar BPD en nieuwe longfunctie-technieken bij kinderen. We zijn het enige ziekenhuis in Nederland dat longtransplantaties bij kinderen uitvoert. Patiënten uit heel Nederland komen voor deze zorg naar het Beatrix Kinderziekenhuis.

 • BKZ is expertisecentrum voor de ziekte van Hirschsprung, anorectale malformaties en necrotiserende enterocolitis (NEC). De afdeling Kinderchirurgie is hierin gespecialiseerd en doet veel onderzoek naar deze aandoeningen. We hebben bijvoorbeeld het anorectaal functiecentrum. Dit is een laboratorium waar patiënten (kinderen en volwassenen) met ontlastingsproblemen worden onderzocht om te achterhalen wat de oorzaak is van hun klachten of om de functie van het laatste deel van de darmen te beoordelen.

Wat doen we nog meer

Je kunt ook terecht in het Beatrix Kinderziekenhuis voor:

Jouw huisarts of specialist kan je doorverwijzen naar het Beatrix Kinderziekenhuis.

Meedenken?

We vinden het belangrijk om te horen wat jouw wensen, ervaringen en behoeften zijn. Daarom hebben we een kinderadviesraad. Ook naar jouw ouders of verzorgers luisteren we goed. Zij adviseren ons in de Ouderadviesraad.