OuderAdviesRaad BKZ

De OuderAdviesRaad heeft een adviserende rol naar het Beatrix Kinderziekenhuis vanuit het perspectief van patiënten en geeft het ziekenhuis gevraagd én ongevraagd advies.

De raad bestaat uit ouders van (ex)patiënten van het Beatrix Kinderziekenhuis en komt 4 keer per jaar bij elkaar. Soms vaker, als dat nodig is voor het onderwerp of project. De raad bespreekt onderwerpen zoals:

  • de kwaliteit van zorg
  • patiënt- en familiegerichte zorg
  • regievoering van opname tot ontslag
  • verbouwing en herstructurering van het Beatrix Kinderziekenhuis
  • communicatie en gastvrijheid

De OuderAdviesRaad BKZ opereert naast de KinderAdviesRaad BKZ en de Cliëntenraden UMCG en Centrum voor Revalidatie Beatrixoord.

Waar zou jij willen dat we aandacht aan besteden? Laat het ons weten!

Zijn er onderwerpen die jij ook graag op de agenda wilt zien? Stuur ons een mail: [email protected].