Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. In Nederland lijden ongeveer twee miljoen mensen aan deze ziekte. Astma kan zich op iedere leeftijd voordoen, maar meestal doet het zich voor bij kinderen en jonge volwassenen.

Bij astma heeft u af en toe aanvallen van piepen en brommen op de borst en kortademigheid. Een aanval ontstaat als uw luchtwegen geïrriteerd raken door een prikkel. Zo’n prikkel kan bijvoorbeeld stof, schimmel, huisdieren, inspanning of koud weer zijn. Soms kan een aanval ook zonder een duidelijke aanleiding beginnen.

Klachten en symptomen

De prikkels irriteren uw luchtwegen. Dit veroorzaakt een ontstekingsreactie, waardoor een zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen ontstaat. Ook kunnen uw luchtwegen vernauwen of zelfs geblokkeerd raken doordat de spiertjes rondom de luchtwegen samentrekken. Daarnaast kan er meer slijm in de luchtwegen ontstaan, waardoor u moet hoesten en moeilijker kunt ademen

Astma-aanval

Astma-aanvallen kunnen wisselen in ernst en tijd. Soms kunnen ze dagen aanhouden. Een astma-aanval kan zich overal en op elk moment voordoen. Vaak begint een aanval 's nachts. Een aanval kan beginnen met het gevoel van een droge keel of druk op de borst, waarna hoesten, piepen of kortademigheid optreedt.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Long- en Systeemziekten bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.