​Hyperinsulinisme: over de ziekte

​Hyperinsulinisme is een aangeboren ziekte. De alvleesklier is verantwoordelijk voor de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed. Bij een te grote hoeveelheid insuline zal de hoeveelheid glucose in het bloed sterk dalen.

Dit is bij kinderen soms het gevolg van een aangeboren afwijking. Hierbij zijn er twee vormen: de ‘focale’ vorm en de ‘diffuse’ vorm. Bij de focale vorm is er een plaatselijke tumor, bij de diffuse vorm is de hele alvleesklier aangedaan.

De diagnose wordt gesteld door het aantonen van hoge insulinespiegels in het bloed bij een te laag glucosegehalte. De eerste behandeling gebeurt met medicijnen. Als dit niet afdoende is kan chirurgische behandeling nodig zijn.

Het is moeilijk om voor de operatie betrouwbaar vast te stellen of het een focale of diffuse afwijking betreft. Met behulp van een in ons ziekenhuis aanwezige PET/CT-scan is het vaak mogelijk onderscheid te maken tussen beide vormen. Het UMCG is mede-initiator van een onderzoek hoe deze tumoren het beste gediagnosticeerd kunnen worden. Een goede diagnose bepaalt namelijk de behandeling: indien er een focale afwijking is kan volstaan worden met het lokaal verwijderen van de tumor of een deel van de alvleesklier. Indien er geen focale afwijking gevonden wordt, en er dus sprake is van een diffuse afwijking, zal de alvleesklier vrijwel volledig – maar niet totaal – verwijderd worden. Dit is een moeilijke operatie die alleen in een gespecialiseerd centrum plaats kan vinden. Hiervoor werken wij ook nauw samen met Great Ormond Street Hospital in Londen.

Contact

​​Spoed

De dienstdoende arts van het UMCG Kinderlevercentrum is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het UMCG: (050) 361 61 61. Vraag naar de dienstdoende kinderarts-MDL of kinderchirurg.

Afspraken

Voor het maken of wijzigen van afspraken kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende polikliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis.
Polikliniek Kinder-maag-lever-darmziekten: (050) 361 26 51
Polikliniek Kinderoncologie: (050) 361 2740
Polikliniek Kinderchirurgie: (050) 361 4796

Secretariaat

Voor overige zaken of afspraken die niet over patiëntenzorg gaan, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Chirurgie.
Telefoonnummer: (050) 361 2306
Faxnummer: (050) 361 1745
E-mailadres: secretariaatkinderchirurgie@umcg.nl