Anorectaal Functie Centrum (AFC)

​​Het Anorectale Functie Centrum (AFC) van het UMCG is een laboratorium waar patiënten (kinderen en volwassenen) met ontlastingsproblemen worden onderzocht om te achterhalen wat de oorzaak is van hun klachten of om de functie van het laatste deel van de darmen te beoordelen.


 

We doen onderzoek bij kinderen en volwassen patiënten die bij het UMCG onder behandeling zijn of bij verwezen patiënten die ergens anders onder behandeling zijn van specialisten.

Het gaat hierbij om volwassenen die problemen hebben met de ontlasting en kinderen met ontlastingsproblemen. Bijvoorbeeld:

  • fecale incontinentie: ongecontroleerde verlies van ontlasting
  • obstipatie: moeilijk en/of pijnlijk verlies van ontlasting
  • of een combinatie van beide klachten.

We onderzoeken welke onderdelen, die betrokken zijn bij de continentie, wel of niet goed functioneren. Aan de hand daarvan wordt dan de diagnose gesteld en een voorstel tot behandeling gegeven. Daarmee kan de behandelaar dan de patiënt verder helpen.

We doen ook onderzoek bij patiënten (kinderen en volwassenen) waarvan het laatste deel van de darmen is uitgeschakeld om te beoordelen of zij in staat zullen zijn de ontlasting op te houden als hun stoma weer gesloten zou worden.

Onderzoek

Ondanks dat er al veel bekend is over fecale continentie weten we nog steeds erg weinig hoe dit precies door ons lichaam geregeld wordt. Daarom wordt door het Anorectaal Functie Centrum zeer veel onderzoek gedaan naar de exacte werking daarvan. We hopen daarmee in de toekomst nog betere behandelingen te kunnen geven, maar mogelijk ook operaties in de bekkenbodem aan te passen om daarmee onbedoelde incontinentie als bijwerking te voorkomen.

De onderzoeken zijn op het AFC-laboratorium (Fonteinstraat 3, Kamer 15). Deze onderzoeken worden uitgevoerd door 2 ervaren verpleegkundigen.

​​​Bezoekadres

Plein 5
Ingang 45 en 47
9713 GZ Groningen

Postadres

Polikliniekbureau Chirurgie
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Contact

U kunt ons een e-mail sturen.