Verwijsinformatie UMCG Centrum voor Revalidatie

Het UMCG Centrum voor Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatie aan patiënten met complexe problemen van motoriek en/of cognitie als gevolg van een aangeboren of verworven aandoening.

Onze aanpak is gericht op het optimaliseren van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie van deze patiënten in de maatschappij. U kunt patiënten naar ons verwijzen als zij een complexe aandoening hebben of als zij op meerdere gebieden een hulpvraag hebben.

Wie kan verwijzen

U kunt als huisarts of specialist uw patiënt doorverwijzen naar het Centrum voor Revalidatie voor medisch specialistische revalidatie voor verschillende diagnosen of aandoeningen. Onze dienstverlening varieert van consulten, multidisciplinaire spreekuren en MDO’s tot multi- en interdisciplinaire revalidatiebehandelingen.

Verwijsprocedure poliklinische revalidatie

Verwijzen kan via ZorgDomein of stuur een verwijzing via brief of als bijlage via een beveiligde e-mail naar de afdeling. Hieronder staan per aandachtsgebied de verwijsgegevens. De patiënt krijgt na de verwijzing een afspraakbrief thuis.

Verwijsprocedure klinische revalidatie

Voor het aanmelden van een patiënt voor klinische revalidatie gebruikt u het Verwijsformulier klinische revalidatie. Het ingevulde formulier stuurt u, samen met de SEH-/opnamebrief, als bijlage via een beveiligde e-mail naar mma-opnamebureau@cvr.umcg.nl. De aanmelding wordt beoordeeld, terugkoppeling volgt zo snel mogelijk. Heeft u vragen over de verwijsprocedure klinische revalidatie of wilt u overleggen neem dan contact op met de opnamecoördinator via (06) 55 25 73 32 of mma-opnamebureau@cvr.umcg.nl. Het opnamebureau is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. 

Bekijk de wachttijden.

 • Voor wie

  Patiënten met een beenamputatie en problemen in hun functioneren.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatie (zowel poliklinisch als klinisch). Daarnaast is er ook wekelijks een spreekuur voor patiënten met een wond aan de amputatiestomp. Ook bieden we op de polikliniek een technisch spreekuur onderste extremiteiten voor patiënten met een orthese of prothese.

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Amputatieteam/ HPC CD13
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-ortho-oncorevalidatie@cvr.umcg.nl​​
  Fax (050) 361 83 18
  Tel (050) 361 76 95  

  Extra informatie


 • Voor wie

  Patiënten die in hun dagelijks leven problemen hebben door niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen, dwarslaesie, spina bifida, multiple sclerose, bewegingsstoornissen en cerebrale parese.

  Wat

  Medisch-specialistische revalidatiebehandeling (zowel poliklinisch als klinisch). Daarnaast ook multi- en interdisciplinaire spreekuren voor nadere diagnostiek en advies. Zoals het zitadviesteam, complexe spraak- en taalstoornissen, communicatie adviesteam, gangbeeldonderzoek, het spasticiteitspreekuur en complexe hand- en polsproblemen. 

  Contactgegevens neurorevalidatie

  UMCG Centrum voor Revalidatie
  Neurorevalidatie/ HPC CD23
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-neurorevalidatieprb@cvr.umcg.nl
  Fax (050) 361 83 31
  Tel (050) 361 76 95

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over NAH-revalidatie
  Bekijk meer informatie over MS-revalidatie
  Bekijk meer informatie over dwarslaesierevalidatie
  Bekijk meer informatie over NMA-revalidatie
  Bekijk meer informatie over revalidatie bij cerebrale parese


 • Voor wie

  Kinderen van 0-18 jaar met cerebrale parese, spina bifida, spierziekte, (niet-)aangeboren hersenletsel, coördinatiestoornissen (DCD), chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat, reuma, een amputatie, congenitale afwijkingen extremiteiten en andere motorische ontwikkelingsproblemen.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatie (poliklinisch) op locatie Beatrixoord. Daarnaast ook multidisciplinaire spreekuren op locatie Groningen, zoals het CABE spreekuur (congenitale aandoeningen bovenste extremiteiten), technisch schoenenspreekuur of CPT (Cerebrale Parese Team). 

  Contactgegevens medisch specialistische revalidatiebehandeling locatie Beatrixoord

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Kinderrevalidatie / HPC CD35 
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-kinderrevalidatie@cvr.umcg.nl
  Fax (050) 361 81 51
  Tel (050) 361 76 95

  Contactgegevens multidisciplinaire spreekuren locatie Groningen

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Kinderrevalidatie / HPC CB40 
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 36 60

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over kinderrevalidatie


 • Voor wie

  Mensen met diabetes die, ondanks intensieve zorg en behandeling binnen hun eigen ziekenhuissetting of in de eerste lijn, complexe diabetesproblemen blijven ervaren en/of de ziekte niet kunnen managen in hun dagelijks leven. En mensen met Obesitas en Diabetes Mellitus met hulpvragen om af te vallen, insulineresistentie te doorbreken en een gezonde leefstijl op te bouwen.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatie (zowel poliklinisch als klinisch).

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Diabetesteam / HPC CD33
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-diabetesrevalidatie@cvr.umcg.nl
  Fax: (050) 361 83 22
  Tel: (050) 361 76 95

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over diabetesrevalidatie


 • Voor wie

  Mensen die als gevolg van een hartziekte, bijvoorbeeld een hartinfarct, fysiek en/of emotioneel ondersteuning nodig hebben, worden verwezen naar hartrevalidatie.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatie op locatie Beatrixoord (zowel poliklinisch als klinisch).

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Hartrevalidatie / HPC CD32
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-hart-thoraxrevalidatie@cvr.umcg.nl
  Fax: (050) 361 83 21
  Tel: (050) 361 76 95  

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over hartrevalidatie


 • Voor wie

  Patiënten met:

  • COPD
  • Astma
  • Mengbeeld astma/COPD
  • OSAS (slaapapnoesyndroom)
  • Longkanker
  • Ademregulatiestoornissen
  • Systeemziekten met pulmonale betrokkenheid zoals sarcoïdosis, reumatoïde artritis en polymyositis.

  Patiënten die in aanmerking komen voor nieuwe interventies, zoals:

  • Implanteren van luchtwegstents of luchtwegklepjes,
  • Adem ondersteunende therapie (CPAP, BiPAP) waarvoor voorbereiding en nabehandeling door middel van longrevalidatie een voorwaarde is.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatiebehandeling op locatie Beatrixoord (zowel poliklinisch als klinisch).

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Longrevalidatie / HPC CD24
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-longrevalidatie@cvr.umcg.nl
  Fax (050) 361 81 54
  Tel (050) 361 76 95  

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over longrevalidatie


 • Voor wie

  Voor patiënten met elke vorm van kanker die:

  • de behandeling hebben afgesloten
  • chemo- of radiotherapie ontvangen of
  • in de palliatieve fase zijn

  Zij ervaren ernstige problemen in meerdere domeinen, zoals vermoeidheid, conditie, spierkracht, energiebalans, psychosociaal, emotioneel, voeding, terug naar werk.

  Patiënten komen niet in aanmerking voor revalidatie als zij:

  • problemen in één domein ervaren of 
  • ernstige lichamelijke afwijkingen, geheugenproblemen of concentratiestoornissen hebben.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatiebehandeling op locatie Beatrixoord (poliklinisch).

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Oncologische revalidatie
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-ortho-oncorevalidatie@cvr.umcg.nl
  Fax :(050) 361 83 19
  Tel: (050) 361 76 95

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over oncologische revalidatie

  Tool om te checken of uw patiënt in aanmerking komt voor medisch specialistische oncologische revalidatie.


 • Voor wie

  Patiënten met aspecifieke pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat met een duur langer dan 3 maanden.

  Wat

  Pijnspreekuur, met aansluitend mogelijkheden voor medisch specialistische revalidatiebehandeling op locatie Beatrixoord (poliklinisch).

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Pijnrevalidatie / HPC CD22
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: zs-pijn@cvr.umcg.nl
  Fax: (050) 361 81 82
  Tel:  (050) 361 76 95

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over pijnrevalidatie


 • Voor wie

  Patiënten die na een wervel- en/of meervoudig letsel problemen in hun functioneren ervaren.

  Wat

  Multidisciplinaire beoordeling van problematiek, met aansluitend mogelijkheden voor medisch specialistische revalidatiebehandeling op locatie Beatrixoord (zowel poliklinisch als klinisch).

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Trauma / HPC CD13
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: mma-ortho-oncorevalidatie@cvr.umcg.nl
  Fax (050) 361 83 18
  Tel (050) 361 76 95

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over traumarevalidatie


 • Voor wie

  Patiënten met hand- en polsklachten als gevolg van trauma, aangeboren afwijking of andere aandoeningen.

  Wat

  Intake, consult of multidisciplinair spreekuur, zoals het technisch spreekuur bovenste extremiteiten.

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Hand- en polscentrum / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  E-mail: handrevalidatie@umcg.nl
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 14 84

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over het hand- en polscentrum


 • Voor wie

  Patiënten met de diagnose complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Deze diagnose moet vastgesteld zijn met behulp van de Budapest Criteria. Patiënt moet tevens behandeld zijn volgens de Nederlandse CBO-richtlijn (2014).

  Verwijzing

  Stuur alle correspondentie en beeldvorming mee bij verwijzing. Na een check ontvangt u een aanvullende vragenlijst. Stuur deze ingevuld en volledig terug. 

  Wat

  Als aan bovenstaande criteria is voldaan en de hulpvraag is juist, bespreken we de patiënt in een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Daaruit zal blijken of we de patiënt oproepen voor het Multi Disciplinair Spreekuur (MDS). Let op: deze procedure duurt meestal 3 tot 4 maanden.

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Afdeling Revalidatiegeneeskunde / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 36 60

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over het Centrum voor Revalidatie


 • Voor wie

  Patiënten met een complex zenuwletsel, waarbij het niet duidelijk is voor welke behandeling gekozen moet worden of waarbij de behandeling niet de gewenste resultaten laat zien. Er worden ook patiënten gezien waarbij er sprake is van een complex geheel met bijvoorbeeld een discrepantie tussen EMG en klinisch beeld. Uitgangspunt is in ieder geval dat er een zorgvraag is voor zowel de revalidatiearts als voor de plastisch chirurg.

  Verwijzing

  Verwijzing kan plaatsvinden door een revalidatiearts, (plastisch) chirurg of neuroloog. Stuur alle correspondentie, beeldvorming en uitslagen van neurofysiologisch onderzoek mee bij verwijzing. Na ontvangst van de verwijsgegevens vindt triage plaats.

  Wat

  Als aan bovenstaande criteria is voldaan wordt de patiënt opgeroepen voor het multidisciplinaire spreekuur. Tijdens de triage wordt beoordeeld of en zo ja welke aanvullende diagnostiek (EMG, zenuwecho) voorafgaand aan het spreekuur zal worden uitgevoerd.
  Als er geen duidelijke zorgvraag is voor beide, maar wel voor één van de betrokken specialismen (revalidatiegeneeskunde of plastische chirurgie) dan kan de verwijzing intern zodanig worden doorgestuurd dat patiënt niet op het WPZ spreekuur (werkgroep perifeer zenuwletsel), maar op een normaal spreekuur van één van betrokken specialismen gepland wordt.

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Afdeling Revalidatiegeneeskunde / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 36 60

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over het Centrum voor Revalidatie


 • Voor wie

  Patiënten met complexe problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, die u niet in bovenstaande aandachtsgebieden kunt plaatsen. Bijvoorbeeld patiënten met complexe loopproblemen of voetklachten.

  Wij bieden ook nazorg voor patiënten met restklachten en beperkingen na een doorgemaakte bewezen COVID-19 infectie. Wij beperken ons hierbij echter tot het begeleiden van patiënten met een hoog premorbide niveau van functioneren en hoge participatieambitie, en waarbij er sprake dient te zijn van beperkingen op meerdere domeinen (fysiek, cognitief en/of psychisch) waarvoor interdisciplinaire zorg nodig is.

  Wat

  Afhankelijk van uw verwijzing vindt er triage plaats naar de juiste plek voor bijvoorbeeld een intake voor medisch specialistische revalidatie, een consult of een (multidisciplinair) spreekuur, zoals het schoenenspreekuur.

  Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Afdeling Revalidatiegeneeskunde / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 36 60

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over het Centrum voor Revalidatie