Verwijsinformatie UMCG Centrum voor Revalidatie

Het UMCG Centrum voor Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatie aan patiënten met complexe problemen van motoriek en/of cognitie als gevolg van een aangeboren of verworven aandoening.

Onze aanpak is gericht op het optimaliseren van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie van deze patiënten in de maatschappij. U kunt patiënten naar ons verwijzen als zij een complexe aandoening hebben of als zij op meerdere gebieden een hulpvraag hebben. In het uitklapmenu hieronder leest u wat de inclusie- en exclusiecriteria zijn voor de verschillende behandelingen.

Wie kan verwijzen

U kunt als huisarts of specialist uw patiënt doorverwijzen naar het Centrum voor Revalidatie voor medisch specialistische revalidatie voor verschillende diagnosen of aandoeningen. Onze dienstverlening varieert van consulten, multidisciplinaire spreekuren en MDO’s tot multi- en interdisciplinaire revalidatiebehandelingen.

Verwijsprocedure klinische revalidatie

Gebruik voor het aanmelden van een patiënt voor klinische revalidatie het verwijsformulier klinische revalidatie. Het ingevulde formulier stuurt u samen met de SEH-/opnamebrief, als bijlage via beveiligde e-mail naar [email protected]. De aanmelding wordt beoordeeld, terugkoppeling volgt zo snel mogelijk.

Bekijk de wachttijden.

Vragen of overleg over verwijzing klinische revalidatie

Heeft u vragen over de verwijsprocedure klinische revalidatie of wilt u overleggen? Bel dan de opnamecoördinator via (050) 361 76 95 of stuur een e-mail aan [email protected]. Het opnamebureau is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Verwijsprocedure poliklinische revalidatie

Verwijzen kan via ZorgDomein of stuur een verwijzing via brief of als bijlage via een beveiligde e-mail naar de afdeling. In het uitklapmenu hieronder staan per aandachtsgebied de verwijsgegevens. De patiënt krijgt na de verwijzing een afspraakbrief thuis.

Vragen of overleg over verwijzing poliklinische revalidatie

Heeft u vragen over de verwijsprocedure poliklinische revalidatie of wilt u overleggen? Neem dan contact op met het betreffende aandachtsgebied. De contactgegevens vindt u in het uitklapmenu hieronder.

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Amputatieteam/ HPC CD13
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax (050) 361 83 18
  Tel (050) 361 76 95

  Poliklinische amputatierevalidatie 

  Inclusiecriteria 

  • Patiënten met een amputatie (niveau: Lisfranc t/m hemipelvectomie) aan de onderste extremiteit die als doel hebben te gaan functioneren met een prothese 
  • De verwachting is dat patiënt met prothese minstens korte afstanden kan gaan lopen in huis (K1 loper) 
  • Patiënten met amputatie van oudere datum met hieraan gerelateerde klachten / problemen / vragen zoals pijn, verslechtering van functioneren, afwijkend looppatroon, aanvraag AAK 
  • Geen leeftijdsbeperking 
  • Patient is leerbaar, trainbaar en voldoende gemotiveerd

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren. 
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden. 

  Klinische amputatierevalidatie 

  Inclusiecriteria

  • Wonden die intensieve controle/ verzorging nodig hebben
  • Patiënten die niet ADL-zelfstandig zijn, niet veilig thuis kunnen zijn met hulp thuiszorg 
  • Patiënten met cognitieve problemen waardoor de voorkeur wordt gegeven aan klinisch opstarten van de revalidatie (o.a. uitleg / aanleren stompvorming, wondverzorging) 

  Exclusiecriteria 

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren. 
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden. 
  • Ontbreken van een geschikte woning/uitstroomplek na ontslag.

  Extra informatie

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Diabetesteam / HPC CD33
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax: (050) 361 83 22
  Tel: (050) 361 76 95

  Voor wie

  Mensen met diabetes die, ondanks intensieve zorg en behandeling binnen hun eigen ziekenhuissetting of in de eerste lijn, complexe diabetesproblemen blijven ervaren en/of de ziekte niet kunnen managen in hun dagelijks leven. En mensen met Obesitas en Diabetes Mellitus met hulpvragen om af te vallen, insulineresistentie te doorbreken en een gezonde leefstijl op te bouwen.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatie (zowel poliklinisch als klinisch).

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over diabetesrevalidatie

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie
  Neurorevalidatie/ HPC CD23
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax (050) 361 83 31
  Tel (050) 361 76 95

  Poliklinische dwarslaesierevalidatie

  Inclusiecriteria

  • Complete of incomplete dwarslaesie, (conus)caudalaesie of spina bifida
  • Patiënt heeft complexe problemen op een of meerdere domeinen van het ICF-model als gevolg van de aandoening en een hulpvraag die binnen de revalidatiegeneeskunde kan worden beantwoord
  • Patient is leerbaar, trainbaar en voldoende gemotiveerd;

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren.
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden.

  Klinische dwarslaesierevalidatie

  Inclusiecriteria

  • Volwassenen met een complete of incomplete dwarslaesie of (conus)caudalaesie
  • Patiënt heeft complexe problemen op een of meerdere domeinen van het ICF-model als gevolg van de aandoening en een hulpvraag die binnen de revalidatiegeneeskunde kan worden beantwoord
  • Patiënt is niet ADL-zelfstandig, kan niet veilig thuis functioneren met hulp thuiszorg
  • Patiënt is dagelijks minimaal 2 keer 1 uur in staat om behandeling te volgen
  • Patiënt is hemodynamisch en pulmonaal stabiel.
  • Alleen ongecuffte canules en maximaal vier maal per dag gepland oppervlakkig uitzuigen
  • Alleen nachtelijke beademing

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, (niet gerelateerd aan de diagnose) die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren.
  • Actuele verslavingsproblematiek
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden.
  • Ontbreken van een geschikte woning/uitstroomplek na ontslag.
  • Diepe uitzuiging bij canules
  • Continu beademingsbehoeftig

  De tijd tussen aanmelding en klinische opname kan toenemen bij:

  • tracheacanule  (ongecuft, een gecufte canule is een contra-indicatie)
  • beademing
  • isolatiemaatregelen

  Specifieke diagnosegebonden informatie

  Dwarslaesie als gevolg van een oncologische aandoening

  Patiënten met een levensverwachting van minimaal 6 maanden kunnen in overleg voor klinische revalidatie worden geïndiceerd. Er wordt dan een revalidatietraject beoogd van vier tot maximaal zes weken.

  Consulaire trajecten Dwarslaesierevalidatie

  Consulaire trajecten worden aangeboden aan patiënten met complete of incomplete dwarslaesie, (conus)caudalaesie of spina bifida met een specifieke vraag op het gebied van:

  • Multiproblematiek
  • Zitproblematiek
  • Loopproblematiek
  • Continentieproblemen
  • Handproblematiek

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over dwarslaesierevalidatie.  

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Hand- en polscentrum / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  E-mail: [email protected]
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 14 84

  Voor wie

  Patiënten met hand- en polsklachten als gevolg van trauma, aangeboren afwijking of andere aandoeningen.

  Bekijk de verwijscriteria

  Wat

  Intake, consult of multidisciplinair spreekuur, zoals het technisch spreekuur bovenste extremiteiten.

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over het hand- en polscentrum

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Hartrevalidatie / HPC CD32
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax: (050) 361 83 21
  Tel: (050) 361 76 95

  Voor wie

  Mensen die als gevolg van een hartziekte, bijvoorbeeld een hartinfarct, fysiek en/of emotioneel ondersteuning nodig hebben, worden verwezen naar hartrevalidatie.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatie op locatie Beatrixoord (zowel poliklinisch als klinisch).

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over hartrevalidatie

 • Contactgegevens medisch specialistische revalidatiebehandeling locatie Beatrixoord

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Kinderrevalidatie / HPC CD35
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax (050) 361 81 51
  Tel (050) 361 76 95

  Contactgegevens multidisciplinaire spreekuren locatie Groningen

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Kinderrevalidatie / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 36 60

  Poliklinische revalidatiebehandeling

  Inclusiecriteria

  • Kinderen van 0-18 jaar, waarbij door een ziekte of aandoening beperkingen zijn (te verwachten) op het gebied van activiteiten en participatie. De meest voorkomende stoornissen / diagnosegroepen zijn: spasticiteit (zoals bij Cerebrale Parese), bewegingsstoornissen, spina bifida, neuromusculaire aandoeningen, hersenletsel, coördinatieproblemen (Developmental Coördination Disorder (DCD)), jongeren met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat, reuma, congenitale afwijkingen extremiteiten, bredere ontwikkelingsproblemen en kinderen met een oncologische aandoening 
  • Stoornissen in motoriek en mobiliteit zijn vaak prominent aanwezig, uitzonderingen hierop kunnen zijn niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn. 
  • De behandeling van de kinderrevalidatie richt zich op complexe hulpvragen; enkelvoudige problematiek wordt in de eerste lijn opgepakt. 

  Onder complex wordt verstaan:

  1. Er zijn op meerdere domeinen van het ICF-CY model hulpvragen 
  2. Er is specifieke expertise nodig van een multidisciplinair revalidatieteam (bijv. t.a.v. spasticiteit, kwijlen, communicatieadvies etc.) 

  Exclusiecriteria

  • Voor kinderen met een tracheacanule gelden specifieke afspraken. Per kind zal worden beoordeeld of revalidatiebehandeling haalbaar en verantwoord is. 
  • Het kind is niet in staat dertig minuten therapie vol te houden. 

  Consulaire trajecten kinderrevalidatie 

  Consulaire trajecten worden aangeboden voor kinderen met een specifieke vraag op het gebied van: 

  • Spasticiteitsproblematiek 
  • Loopproblemen 
  • Handproblemen 
  • Communicatiehulpmiddelen (Adviesteam Ondersteunende Communicatie) 
  • Zitproblematiek (Zitadviesteam) 
  • Slik- en speekselproblematiek 

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over kinderrevalidatie

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Longrevalidatie / HPC CD24
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax (050) 361 81 54
  Tel (050) 361 76 95

  Voor wie

  Patiënten met:

  • COPD
  • Astma
  • Mengbeeld astma/COPD
  • OSAS (slaapapnoesyndroom)
  • Longkanker
  • Ademregulatiestoornissen
  • Systeemziekten met pulmonale betrokkenheid zoals sarcoïdosis, reumatoïde artritis en polymyositis.

  Patiënten die in aanmerking komen voor nieuwe interventies, zoals:

  • Implanteren van luchtwegstents of luchtwegklepjes,
  • Adem ondersteunende therapie (CPAP, BiPAP) waarvoor voorbereiding en nabehandeling door middel van longrevalidatie een voorwaarde is.

  Wat

  Medisch specialistische revalidatiebehandeling op locatie Beatrixoord, poliklinisch en klinisch.

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over longrevalidatie

 • Contactgegevens 

  UMCG Centrum voor Revalidatie
  Neurorevalidatie/ HPC CD23
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax (050) 361 83 31
  Tel (050) 361 76 95

  Poliklinische neurorevalidatie

  Inclusiecriteria

  • Bevestigde zekere diagnose NAH, neurodegeneratieve aandoeningen, NMA, cerebrale parese en overige neurologische aandoeningen 
  • Patiënt heeft complexe problemen op een of meerdere domeinen van het ICF-model als gevolg van de aandoening en een hulpvraag die binnen de revalidatiegeneeskunde kan worden beantwoord
  • Patiënt is leerbaar, trainbaar en voldoende gemotiveerd

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, (niet gerelateerd aan de diagnose) die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren. 
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden. 

  Klinische neurorevalidatie 

  Inclusiecriteria

  • Bevestigde diagnose CVA/NAH, MS of NMA
  • Patiënt heeft complexe problemen op een of meerdere domeinen van het ICF-model als gevolg van de aandoening en een hulpvraag die binnen de revalidatiegeneeskunde kan worden beantwoord
  • Patiënt is niet ADL-zelfstandig, kan niet veilig thuis functioneren met hulp thuiszorg
  • Patiënt is dagelijks minimaal 2 keer 1 uur in staat om behandeling te volgen
  • Barthelscore ≥ 5 bij CVA/NAH 
  • Patiënt is hemodynamisch en pulmonaal stabiel. 
  • Verwijzing vanuit ziekenhuis bij CVA en NAH: indicatie op basis van klinimetrie vermeldt in stroke protocol UMCG / beslishulp beroerte / Leidraad meetinstrumenten ondersteuning triage revalidatie na beroerte (o.a. MOCA)

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, (niet gerelateerd aan de diagnose) die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren. 
  • Actuele verslavingsproblematiek
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden. 
  • Ontbreken van een geschikte woning/uitstroomplek na ontslag.

  De tijd tussen aanmelding en klinische opname kan toenemen bij: 

  • tracheacanule (ongecuft, een gecufte canule is een contra-indicatie)
  • beademing
  • isolatiemaatregelen

  Specifieke diagnosegebonden informatie Multiple Sclerose

  Indien er sprake is van een schub en er na aanpassing van de medicatie functionele winst te verwachten is, dient patiënt na optimalisatie van deze interventie opnieuw beoordeeld te worden. 

  Consultaire trajecten Neurorevalidatie 

  Consultaire trajecten worden aangeboden voor patiënten met een neurologische aandoening en een specifieke vraag op het gebied van: 

  • Afasieteam. U kunt het afasieteam inschakelen:
   • voor patiënten met neurologische spraak-en taalstoornissen, zoals afasie, dysartrie, spraakapraxie, agrafie, alexie en cognitieve communicatie stoornissen (CCS)
   • als patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis en er geen revalidatietraject volgt
   • op verzoek van een behandelend logopedist
   • bij een nieuwe hulpvraag m.b.t. de communicatie
   • voor een second opinion
   • voor een intake bij PPA (primair progressieve afasie)
  • Adviesteam Ondersteunde Communicatie (OC). U kunt het adviesteam OC inschakelen:
   • voor patiënten met neurologische spraak-en taalstoornissen, zoals afasie, dysartrie, spraakapraxie, agrafie en alexie
   • voor advies en hulp bij de aanvraag van communicatiehulpmiddelen
  • Zitproblematiek
  • Loopproblematiek 
  • Handproblematiek

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over:

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Oncologische revalidatie
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax :(050) 361 83 19
  Tel: (050) 361 76 95

  Poliklinische revalidatie 

  Inclusiecriteria

  • Patiënten met alle oncologische aandoeningen, onafhankelijk van soort tumor
  • Patiënten kunnen tijdens of na afloop van de behandeling voor de oncologische aandoening revalidere
  • Er is sprake van complexe, samenhangende problematiek binnen de domeinen van het ICF-model als gevolg van de aandoening en een hulpvraag die binnen de revalidatiegeneeskunde kan worden beantwoord
  • Patiënt ervaart vermoeidheid, energiegebrek of verminderde belastbaarheid als gevolg van de behandeling van de oncologische aandoening
  • Patiënt ervaart depressie, angst of heeft acceptatiemoeilijkheden als gevolg van de behandeling van de oncologische aandoening
  • Patiënt ervaart beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven of in sociaal maatschappelijk functioneren
  • LAST-meter: aangetoonde problematiek op meerdere domeinen

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren. 
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden. 
  • Patiënten met specifieke revalidatiegeneeskundige problematiek zoals beenamputatie door sarcoom, hersentumor met eenzijdige uitval, dwarslaesie ten gevolge wervelmetastase worden verwezen naar de diagnosegebonden revalidatiebehandeling. 

  Extra informatie

  Tool om te checken of uw patiënt in aanmerking komt voor medisch specialistische oncologische revalidatie.

  Bekijk meer informatie over oncologische revalidatie

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Afdeling Revalidatiegeneeskunde / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 36 60

  Voor wie

  Patiënten met een complex zenuwletsel, waarbij het niet duidelijk is voor welke behandeling gekozen moet worden of waarbij de behandeling niet de gewenste resultaten laat zien. Er worden ook patiënten gezien waarbij er sprake is van een complex geheel met bijvoorbeeld een discrepantie tussen EMG en klinisch beeld. Uitgangspunt is in ieder geval dat er een zorgvraag is voor zowel de revalidatiearts als voor de plastisch chirurg.

  Verwijzing

  Verwijzing kan plaatsvinden door een revalidatiearts, (plastisch) chirurg of neuroloog. Stuur alle correspondentie, beeldvorming en uitslagen van neurofysiologisch onderzoek mee bij verwijzing. Na ontvangst van de verwijsgegevens vindt triage plaats.

  Wat

  Als aan bovenstaande criteria is voldaan wordt de patiënt opgeroepen voor het multidisciplinaire spreekuur. Tijdens de triage wordt beoordeeld of en zo ja welke aanvullende diagnostiek (EMG, zenuwecho) voorafgaand aan het spreekuur zal worden uitgevoerd.
  Als er geen duidelijke zorgvraag is voor beide, maar wel voor één van de betrokken specialismen (revalidatiegeneeskunde of plastische chirurgie) dan kan de verwijzing intern zodanig worden doorgestuurd dat patiënt niet op het WPZ spreekuur (werkgroep perifeer zenuwletsel), maar op een normaal spreekuur van één van betrokken specialismen gepland wordt.

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over het Centrum voor Revalidatie

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Pijnrevalidatie / HPC CD22
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax: (050) 361 81 82
  Tel: (050) 361 76 95

  Poliklinische pijnrevalidatie

  Inclusiecriteria

  • Patiënt heeft chronische pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat 
  • Duidelijkheid in het (a)specifieke karakter van de pijnklachten van het bewegingsapparaat 
  • Belemmerd in functioneren met de verwachting zelfstandig te kunnen functioneren 
  • Hulpvraag verwijzer en patiënt voor revalidatie, -advies of -begeleiding 
  • Leeftijd tussen 17 en 70 jaar 

  Exclusiecriteria

  • Comorbiditeit die leidt tot duidelijke beperkingen in functioneren, inclusief actuele psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek. 

  Relatieve exclusiecriteria (redenen voor voorafgaand overleg)

  • Leeftijd 15-17 en 70-75 jaar 
  • Onvoldoende belastbaar, veranderbaar, trainbaar 
  • Sociaal en psychisch niet stabiel 
  • Onvoldoende cognitieve capaciteiten 
  • Uitsluitend een hulpvraag voor verder medisch onderzoek naar een specifieke oorzaak 
  • Uitsluitend een hulpvraag op gebied van pijnvermindering 

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over pijnrevalidatie

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord
  Trauma / HPC CD13
  Postbus 30.002, 9750 RA Haren
  E-mail: [email protected]
  Fax (050) 361 83 18
  Tel (050) 361 76 95

  Poliklinische traumarevalidatie

  Inclusiecriteria

  • Patiënten met pijn en beperkingen als gevolg van ongeval of duidelijk onderliggend orthopedisch substraat (waaronder ook resectie tumor bewegingsapparaat of gewrichtsprothesiologie met complicaties)
  • Patiënt heeft complexe problemen op een of meerdere domeinen van het ICF-model als gevolg van de aandoening en een hulpvraag die binnen de revalidatiegeneeskunde kan worden beantwoord
  • Patiënt met hulpvraag waarvoor specifieke analyse van schoeisel, orthesevoorziening en/of looppatroon nodig is 
  • Patiënt met indicatie voor gespecialiseerde looptraining, zo nodig ondersteund met GRAIL-training. 
  • Patiënt is leerbaar, trainbaar en voldoende gemotiveerd.

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren. 
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden. 
  • Patiënt heeft hulpvraag puur gericht op pijnvermindering en niet op verbetering van functioneren. 

  Klinische traumarevalidatie 

  Inclusiecriteria

  • Traumapatiënten met multiple, complexe fracturen/ letsels die belast of onbelast mogen mobiliseren. 
  • Hoge therapieintensiteit is noodzakelijk of patiënten kunnen nog niet naar huis (patiënt is niet ADL-zelfstandig. 
  • Patiënten met pre-existent hoog niveau van functioneren met complexe (combinaties van) letsels en mogelijkheid tot vroege belasting van fracturen in bijv. loopbad, waarbij er voldoende belastbaarheid is om intensief te kunnen oefenen. 
  • Patiënt is hemodynamisch en pulmonaal stabiel. 

  Exclusiecriteria

  • Niet beïnvloedbare gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek die de revalidatiebehandeling ernstig belemmeren. 
  • Actuele verslavingsproblematiek
  • Ernstige co-morbiditeit met noodzaak tot intensieve verpleegkundige zorg en/of intensieve medische zorg die niet in het UMCG CvR locatie Beatrixoord geleverd kan worden. 
  • Ontbreken van een geschikte woning/uitstroomplek na ontslag.
  • Bedrust is een contra-indicatie indien de patiënt binnen vier weken nog niet in aanmerking komt voor intensieve revalidatie. 
  • Geopereerde en conservatief behandelde wervel- en bekkenfracturen zijn geen standaard indicatie voor opname in een revalidatiecentrum. 

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over traumarevalidatie

 • Contactgegevens

  UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen
  Afdeling Revalidatiegeneeskunde / HPC CB40
  Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  Fax (050) 361 92 51
  Tel (050) 361 36 60

  Voor wie

  Patiënten met complexe problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, die u niet in bovenstaande aandachtsgebieden kunt plaatsen. Bijvoorbeeld patiënten met complexe loopproblemen of voetklachten.

  Wij bieden ook nazorg voor patiënten met restklachten en beperkingen na een doorgemaakte bewezen COVID-19 infectie. Wij beperken ons hierbij echter tot het begeleiden van patiënten met een hoog premorbide niveau van functioneren en hoge participatieambitie, en waarbij er sprake dient te zijn van beperkingen op meerdere domeinen (fysiek, cognitief en/of psychisch) waarvoor interdisciplinaire zorg nodig is.

  Wat

  Afhankelijk van uw verwijzing vindt er triage plaats naar de juiste plek voor bijvoorbeeld een intake voor medisch specialistische revalidatie, een consult of een (multidisciplinair) spreekuur, zoals het schoenenspreekuur.

  Extra informatie

  Bekijk meer informatie over het Centrum voor Revalidatie