Multiple Sclerose revalidatie

Multiple Sclerose (MS) heeft grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Tijdens de revalidatiebehandeling leren we u hoe u ondanks de beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Daarbij kijken we niet naar uw beperkingen, maar juist naar uw mogelijkheden.

U kunt door MS allerlei problemen hebben. Welke dat zijn, is voor iedereen verschillend. U kunt problemen hebben bij bewegen, met praten of met uw geheugen. Ook kan MS effect hebben op uw emoties. Hiervoor geven we u verschillende adviezen en bieden we hulpmiddelen en aanpassingen aan. Hiermee proberen we uw kwaliteit van leven te behouden of te vergroten.

Voor een behandeling bij het UMCG Centrum voor Revalidatie kunt u terecht als u op meerdere vlakken een hulpvraag heeft.

Oefentherapie met de fysiotherapeut

De behandeling

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en doelen stelt het behandelteam samen met u een behandelprogramma vast. Dit noemen we het behandelplan. We helpen u onder andere bij:

 • conditie- en krachttraining: u traint onder begeleiding om uw conditie en spierkracht te verbeteren
 • verplaatsen of bewegen: u oefent technieken, zodat u zich makkelijker kunt verplaatsen en bewegen
 • arm-/handvaardigheid: u leert verschillende technieken om uw motoriek te verbeteren
 • gebruik van hulpmiddelen: u leert hulpmiddelen gebruiken die u kunnen helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
 • aanvraag hulpmiddelen: we helpen u bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen voor in huis
 • persoonlijke verzorging: u krijgt adviezen en oefeningen voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
 • dagbesteding/werk; u probeert verschillende vormen van dagbesteding of sport uit. Als u een baan heeft, kijken we wat er nodig is om aan het werk te kunnen blijven
 • sociaal-emotionele gevolgen: we helpen u omgaan met de lichamelijke, persoonlijke, sociale, financiële, emotionele en seksuele veranderingen door uw ziekte

De meeste therapieën zijn een-op-een. Er zijn ook een paar therapieën in groepsverband.

Arm-handfunctie onderzoek bij de ergotherapeut

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. Na de verwijzing krijgt u een aanmeldbevestiging. Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op uw eerste afspraak voorbereidt.

 2. Uw revalidatiebehandeling begint met een gesprek met de revalidatiearts. Tijdens het gesprek bespreekt u de hulpvragen die u heeft. De revalidatiearts kijkt samen met u of wij u hierbij kunnen helpen. Soms is revalideren in het revalidatiecentrum niet nodig. U krijgt dan een advies van ons waarmee u aan de slag kunt met behandelaars bij u in de buurt.

  Gesprekken met verschillende behandelaars

  Als u bij ons gaat revalideren heeft u na de intake bij de revalidatiearts gesprekken met verschillende behandelaars, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog. Met hen bespreekt u wat u tijdens uw revalidatie wilt bereiken. Dit noemen we uw behandeldoelen.

  Onderzoeken en behandelplan

  Soms doen we ook doen we ook aanvullende onderzoeken zoals een inspanningstest of neuropsychologisch onderzoek. Dat hangt af van uw situatie. Op basis van de gesprekken en de onderzoeken maken we samen met u een behandelplan. In het behandelplan staat welke therapieën u gaat volgen.

 3. Meestal is de revalidatiebehandeling voor MS poliklinisch. Dat betekent dat u 1 of 2 keer per week naar locatie Beatrixoord komt voor uw therapieën. Is sommige gevallen kan de revalidatiearts samen met u besluiten dat opname op locatie Beatrixoord nodig is. Dan verblijft u een aantal weken op locatie Beatrixoord. Als u wordt opgenomen gaat u, als dat mogelijk is, in de weekenden naar huis.

  Hoe lang de revalidatiebehandeling duurt, hangt af van uw situatie en hulpvragen. Meestal is dit tussen de 3 en 4 maanden.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatiebehandeling heeft u regelmatig gesprekken met het behandelteam. U bespreekt hoe het gaat met uw revalidatie en wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we u revalidatiedoelen en het behandelplan aan.

 4. Aan het einde van uw revalidatie heeft u een eindgesprek met uw revalidatiearts, behandelaars en uw naaste(n). In het gesprek bespreekt u hoe het tijdens uw revalidatie is gegaan en wat de resultaten zijn. Ook bekijken we samen welke nazorg u nodig heeft. Als het nodig is plannen we nog een controle-afspraak.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken bij uw revalidatiebehandeling. Samen komen zij tot het juiste behandelplan. Altijd in nauw overleg met u. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Tijdens uw revalidatie is de revalidatiecoördinator uw vaste aanspreekpunt. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

 • Ook uw partner of naaste(n) kan het moeilijk hebben met uw MS en alles wat daar bij komt kijken. Daarom betrekken we uw partner of iemand anders die belangrijk voor u is, zoveel mogelijk bij uw behandeling.


 • Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Uw revalidatiecoördinator kan u ook helpen om met lotgenoten in contact te komen. Ook op de website van de MS-vereniging vindt u mogelijkheden voor lotgenotencontact.


 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.


Uw naasten

Ook uw partner of naaste(n) kan het moeilijk hebben met uw MS en alles wat daar bij komt kijken. Daarom betrekken we uw partner of iemand anders die belangrijk voor u is, zoveel mogelijk bij uw behandeling.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Uw revalidatiecoördinator kan u ook helpen om met lotgenoten in contact te komen. Ook op de website van de MS-vereniging vindt u mogelijkheden voor lotgenotencontact.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.