Centrum voor Revalidatie. Opname op locatie Beatrixoord

Als u klinisch gaat revalideren wordt u opgenomen in ons revalidatiecentrum op locatie Beatrixoord. Tijdens uw revalidatie doet u zoveel mogelijk zelf. Wij ondersteunen u waar dat nodig is. Zo kunt u na uw revalidatie weer zo zelfstandig mogelijk leven.

Als u wordt opgenomen in Beatrixoord, krijgt u een 1-, 2-, 3- of 4-persoonskamer. Bij de keuze van een kamer houden we zoveel mogelijk rekening met uw aandoening en uw persoonlijke situatie. Op iedere verpleegafdeling is een huiskamer. Hier kunt u ontspannen, alleen of samen met anderen. In de huiskamer eet u ook samen met andere patiënten. Tijdens uw verblijf volgt u therapieën bij verschillende behandelaars, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en activiteitentherapeut.

Aanspreekpunt

U krijgt tijdens uw verblijf een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV) toegewezen. Dit kan een man of een vrouw zijn. Deze verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt. U kunt bij de EVV terecht met vragen over uw verzorging op de verpleegafdeling. Ook heeft u een revalidatiecoördinator. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

Bezoekers ontvangen

Als u het prettig vindt, kunt u tijdens bezoekuren familie en vrienden ontvangen.

In het weekend naar huis

Het weekendverlof is een onderdeel van uw revalidatie. Samen met uw revalidatiearts kijkt u wanneer u hier klaar voor bent. Alles wat u tijdens de revalidatie leert, probeert u thuis uit. Dat wat thuis nog niet goed lukt, kunt u extra oefenen tijdens de revalidatie.

Voorzieningen

Op locatie Beatrixoord zijn verschillende voorzieningen om u te helpen bij uw revalidatie. Bijvoorbeeld een oefenwoning, een restaurant en geestelijke verzorging.

Weer naar huis

Als u voldoende bent hersteld, mag u weer naar huis. Daarna krijgt u vaak nog wel een poliklinische behandeling. Daarvoor komt u een paar keer per week naar locatie Beatrixoord.