Wetenschappelijk onderzoek Centrum voor Revalidatie

Het Centrum voor Revalidatie is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarmee zijn we het enige academisch revalidatiecentrum van Nederland. We richten ons dus niet alleen op zorg, maar ook op opleiding, onderwijs en onderzoek. Zo kunnen we de revalidatiezorg steeds verder verbeteren.

Rehablines

Rehablines is een databank voor revalidatiezorg waarin we medische gegevens van revalidatiepatiënten verzamelen en bewaren. Deze gegevens gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en verbetering van de revalidatiezorg.

Lees meer over de databank Rehablines.

EXPAND

Binnen het onderzoeksprogramma EXPAND doen we onderzoek naar het functioneren van mensen met chronische pijn, en aandoening of letsel van armen en benen. We doen ook onderzoek naar amputatie en de toepassing van prothesen.

Lees meer over het onderzoeksprogramma EXPAND (Engels)

SPRINT

Binnen het onderzoeksprogramma SPRINT doen we onderzoek naar het verbeteren en herstellen van de bewegingsmogelijkheden van ouderen. We zoeken naar slimme technieken die (met name) ouderen helpt langer zelfstandig in beweging te blijven. De technieken helpen bij een betere revalidatie, ook in de thuissituatie. U kunt hierbij denken aan de toepassing van hulpmiddelen als rolstoelen, orthesen en prothesen of games voor balansontwikkeling.

Lees meer over het onderzoeksprogramma SPRINT (Engels)

Actieve Leefstijl

Binnen het onderzoeksprogramma Actieve Leefstijl doen we onderzoek naar het effect van een actieve leefstijl op het gebied van revalidatie. Het is bewezen dat een actieve leefstijl en sport heel goed zijn voor het voorkomen en erger worden van aandoeningen. Dit geldt voor iedereen, maar vooral voor mensen die leven met een chronische ziekte of motorische beperking. Binnen de revalidatie is er daarom veel aandacht voor het aanleren van een actieve leefstijl en het beoefenen van sport.