Wachttijden - Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in weken

 

Poliklinische

Intake

Poliklinische

Behandeling

Opname

 

Diabetesrevalidatie 2 8 10
Hartrevalidatie 1 3

1

Oncologierevalidatie 6 3  
Longrevalidatie 3 4 10
Amputatie-/traumarevalidatie 4 1 1
Pijnrevalidatie 5 7  
       
Neurorevalidatieteam      
Niet-aangeboren hersenletsel 6 7 1
Dwarslaesie 11 6 1
Multiple Sclerose 4 5  
Neuromusculaire aandoeningen 8 5 1
Cerebrale Parese 10 4  
       
Kinderrevalidatie (KR)      
KR jong kind (t/m 4 jaar) 2 8  
KR Niet-aangeboren hersenletsel 3 11  
KR DCD 2 10  
KR pijn 2 10  
KR CP 3 3  
KR overig 3 6  
Laatst gewijzigd op