Wachttijden - Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in dagen

 

Poliklinische

Intake

Poliklinische

Behandeling

Opname

 

Diabetesrevalidatie 14 21 28
Hartrevalidatie 14 21

14

Oncologierevalidatie 42 21  
Longrevalidatie 63 49 98
Amputatie-/traumarevalidatie 28 7 7
Pijnrevalidatie 35 49  
       
Neurorevalidatieteam      
Niet-aangeboren hersenletsel 56 56 7
Dwarslaesie 56 42 7
Multiple Sclerose 35 77  
Neuromusculaire aandoeningen 56 35 7
Cerebrale Parese 70 28  
       
Kinderrevalidatie (KR)      
KR jong kind (t/m 4 jaar) 21 84  
KR Niet-aangeboren hersenletsel 28 49  
KR DCD 21 70  
KR pijn 21 63  
KR CP 28 49  
KR overig 28 70  
Laatst gewijzigd op