Rehablines: databank voor onderzoek naar en verbetering van revalidatiezorg

Rehablines® is een databank voor revalidatiezorg waarin we medische gegevens van revalidatiepatiënten verzamelen en bewaren. Deze gegevens gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en verbetering van de revalidatiezorg.

Wat onderzoeken we?

In de Rehablines databank verzamelen we gegevens van patiënten van het UMCG Centrum voor Revalidatie. Zoals de medische voorgeschiedenis, laboratoriumuitslagen, gegevens over medicijnen en behandelingen, ingevulde vragenlijsten en anoniem gemaakt beeldmateriaal van loopanalyses. dit gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek naar revalidatiezorg. Hoe groter het aantal deelnemers aan Rehablines, hoe betrouwbaarder het onderzoek. En hoe meer we kunnen leren over hoe en of behandelingen werken. Met deze informatie kunnen we de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Rehablines heeft 3 doelen:

  1. Het verbeteren van de revalidatiezorg en revalidatiebehandelingen beter maken door het doen van onderzoek. We kijken naar kenmerken van patiënten, ziekteprocessen en behandelingen. En hoe goed ze werken in een korte en lange periode.
  2. Inzicht geven in de revalidatiebehandelingen. Hiermee kunnen we uitleggen hoe goed en nuttig behandelingen zijn. En duidelijk maken aan andere partijen, zoals zorgverzekeraars, waarom het belangrijk is deze behandelingen aan patiënten te geven.
  3. Behandelingen persoonlijker maken voor de patiënt. Dit doen we door de gegevens van een patiënt te vergelijken met gegevens van andere patiënten met vergelijkbare kenmerken in de Rehablines databank. Zo kunnen we behandelingen afstemmen op elke patiënt.

Wie kan meedoen?

Als u patiënt bent in het UMCG Centrum voor Revalidatie kunt u meedoen aan Rehablines. Meedoen is vrijwillig. U beslist dit zelf en kunt op elk moment en zonder reden uw toestemming weer intrekken.

Hoe werkt het?

We sturen voor de behandeling in het UMCG Centrum voor Revalidatie een brief met informatie en een toestemmingsformulier. U kunt die doorlezen en bespreken met uw partner, vrienden of familie. En ons vragen stellen wanneer er iets niet duidelijk is. Als u mee wil doen, dan vult u het toestemmingsformulier in en stuurt deze terug. Hiermee geeft u toestemming aan Rehablines om de medische gegevens op te slaan en te gebruiken voor onderzoek en onderwijs.

Voor Rehablines gebruiken we de gegevens die we voor de behandeling al verzamelen. We hebben geen extra medische gegevens nodig. Meedoen met Rehablines kost dus geen extra tijd of moeite.

Lees meer informatie over hoe we met uw privacy omgaan.

Samenwerking

Onze onderzoekers werken vaak samen met andere organisaties in binnen- en buitenland, zoals universiteiten, scholen en bedrijven. Samen proberen we nieuwe medische behandelingen of speciale technieken te ontwikkelen. We gebruiken dan gegevens uit Rehablines. Dit gebeurt alleen als de samenwerking past bij de doelen van Rehablines en er een onderzoeker van het UMCG bij betrokken is. We delen bijvoorbeeld gegevens met de Stichting Revalidatie Impact. Deze stichting verzamelt informatie over behandelingen van revalidatie-instellingen. Hiermee worden Revalidatie Impact Scores gemaakt, waarmee de zorg kan worden verbeterd.

Meer informatie hierover staat op revalidatie-impact.nl.

Rehablines is a registered trademark

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Of wilt u meedoen? Stuur dan een mail of bel naar dr. Leonie Krops of dr. Klaske van Kammen, onderzoekers en contactpersonen van Rehablines.