Centrum voor Revalidatie Cliëntenadviesraad Beatrixoord

De cliëntenadviesraad van Beatrixoord, de CAR, draagt bij aan betere revalidatiezorg. De CAR is een onafhankelijk adviesorgaan dat patiënten vertegenwoordigt en opkomt voor hun gezamenlijke belangen.

De CAR hoort graag uw ervaringen rond de revalidatie. De leden bezoeken bovendien jaarlijks de afdelingen in Beatrixoord en hebben dan contact met de patiënten die er verblijven om hun ervaringen op te halen.

De CAR adviseert het bestuur van het revalidatiecentrum over zaken als de kwaliteit van de behandeling, veiligheid, toegankelijkheid en voeding. Op deze manier draagt de CAR bij aan een nog betere revalidatiezorg. Voor u en voor de patiënten die in de toekomst revalideren.

Voor zorg bij de polikliniek Vorm en Beweging is de Cliëntenraad UMCG aanspreekpunt.

De leden van de Cliëntenraad Beatrixoord (CAR)

De CAR bestaat uit maximaal acht leden die allemaal zelf ook op locatie Beatrixoord hebben gerevalideerd. Vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid praten zij en beslissen zij mee. Ze vergaderen maandelijks. Vier keer per jaar doen ze dit samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van het revalidatiecentrum.

Leden:

  • Mevrouw D. Kroon (vicevoorzitter)
  • De heer W.J. Bus
  • Mevrouw A.G. Dijkhof-Werkman (voorzitter)
  • De heer W. Seising
  • De heer J.F. de Vries
  • Mevrouw E.M. van der Wielen
  • Mevrouw H. Vegter
  • Mevrouw H.M.C. Goederee

Klacht of ontevreden?

De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen in het UMCG te bewerkstelligen. Bent u minder tevreden over de zorg- of dienstverlening, dan kunt u terecht bij de afdeling Patiënteninformatie of de klachtenfunctionaris. Lees wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft.

Jaarverslagen en jaarplan

Contact

Heeft u vragen, wilt u iets delen of wilt u meer informatie? U kunt de CAR mailen of bellen.