Cliëntenraad UMCG

Een cliëntenraad is een onafhankelijke adviesorgaan waarin patiënten, gewezen patiënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben om vanuit hun specifieke positie en expertise een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van de zorg.

De kwaliteit van zorg en de veiligheid in ziekenhuizen moet voortdurend bewaakt worden. Niet alleen artsen, verpleegkundigen en ander personeel, maar ook patiënten spelen hierbij een belangrijke rol.

Organisatie

Om de betrokkenheid van patiënten bij de zorg te waarborgen, zijn zorginstellingen wettelijk verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Daarom heeft elk universitair medisch centrum een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad van het UMCG bestaat uit negen leden waaronder een voorzitter en komt iedere maand bijeen. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur UMCG en heeft in elk geval 4 keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur.

Patiëntenbelang

De leden van de cliëntenraad zijn zelf patiënt, patiënt geweest, of hebben een sterke affiniteit met de zorgverlening in het UMCG. De cliëntenraad signaleert problemen en verbeterpunten in het UMCG en maakt deze via de Raad van Bestuur bespreekbaar in de organisatie. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

  • de samenwerking met andere zorginstellingen, een ingrijpende reorganisatie en de gevolgen daarvan voor patiënten,
  • de wijze waarop met patiënten wordt gecommuniceerd,
  • de kwaliteit van de geleverde zorg,
  • een aanpassing van de bestaande klachtenregeling,
  • maar ook kan de cliëntenraad adviseren over o.a. voeding, veiligheid, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanningsmogelijkheden.

De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen in het UMCG te bewerkstelligen. Bent u minder tevreden over de zorg- of dienstverlening, dan kunt u terecht bij de afdeling Patiënteninformatie of de klachtenfunctionaris. Lees wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft.

Het Universitair Centrum Psychiatrie en UMCG Centrum voor Revalidatie hebben een eigen cliëntenadviesraad.

Jaarverslagen

Focusplannen

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail aan de cliëntenraad.