Kwaliteitskeurmerken

​Het UMCG is Iso-gecertificeerd. Daarnaast worden we regelmatig door externe partijen beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg. Zo moeten we elk jaar verantwoording afleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Ook kijken zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen van artsen mee met hoe wij ons werk doen.

Sommige van deze organisaties hebben kwaliteitskeurmerken/-certificaten voor die beoordeling gemaakt. Een ziekenhuis krijgt dat keurmerk als ze voldoen aan de door hen opgestelde normen. Wij kijken altijd kritisch of wij wel of niet meedoen aan deze keurmerken. We letten op de toegevoegde waarde en de gestelde criteria. In andere gevallen is een keurmerk juist belangrijk voor ons om bepaalde zorg te mogen leveren.

Verminderen aantal keurmerken

In 2019 verminderen ziekenhuizen het aantal keurmerken dat ze voeren. Ziekenhuizen hebben tegenwoordig bijna allemaal dezelfde keurmerken. De toegevoegde waarde is daardoor minder, terwijl het wel tijd en geld kost om ze aan te vragen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben samen dit besluit genomen. Het UMCG kan zich hier goed in vinden en gaat de keurmerken afbouwen.

Het UMCG heeft de volgende keurmerken:

BFHI-Unicef certificaat Zorg voor Borstvoeding​

keurmerk zorg voor borstvoedingHet UMCG is door de vereniging ‘Zorg voor borstvoeding’ gecertificeerd als zorgaanbieders die aandacht heeft voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor borstvoeding.

Freya Pluim vruchtbaarheidszorg​

keurmerk Freya Pluim vruchtbaarheidszorgDe Freya Pluim is onderdeel van de monitor Fertiliteitszorg. Het UMCG heeft met het ontvangen van de pluim voldaan aan de door Freya opgestelde kwaliteitscriteria.

Smiley kraamafdeling​

keurmerk Smiley kraamafdelingMet het behalen van deze Smiley toont het UMCG aan dat de Kraamafdeling zich positief onderscheidt door kindgerichte voorzieningen.

NCFS keurmerk cystic fibrosis​

NCFS keurmerk cystic fibrosisIn Nederland zijn er zeven CF-centra. Het keurmerk toont aan dat het UMCG voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting en kwalitatief goede zorg levert voor cystic fibrosis-patiënten.

Erkenning instellingen voor de pijngeneeskunde​

Keurmerk erkenning instellingen voor de pijngeneeskundeHet UMCG is beoordeeld op criteria van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voor goede pijnzorg en voldoet aan de standaarden.

Keurmerk patiëntgerichte zorg bloed- en lymfeklierkanker

Het UMCG heeft het groene vinkje voor patiëntgerichte zorg bloed- en lymfeklierkanker ontvangen. Het keurmerk wordt toegekend door de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties. Daaruit blijkt dat de zorg voldoet aan alle voorwaarden van goede zorg in de ogen van de patiënt.

Certificaat Hepatitis Behandelcentrum​

Het certificaat van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en Nederlandse Internisten Vereniging toont aan dat het UMCG de beschikking heeft over de aanwezigheid van uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis.

Keurmerk goede palliatieve zorg bij kanker​

Keurmerk goede palliatieve zorg bij kankerDe ESMO accreditatie is een internationale erkenning en geeft aan dat het UMCG voldoet aan strenge eisen voor kwalitatief goede palliatieve zorg bij kanker ( zorg gericht op palliatie d.w.z. verzachting of verlichting).

Keurmerk Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren​

Keurmerk Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren​De Nederlandse Werkgroep Hoofd- Hals Tumoren (NWHHT) heeft het UMCG het keurmerk toegekend als gespecialiseerd centrum dat voldoet aan de voorwaarden om patiënten met hoofd-en halskanker een goede behandeling en zorg te kunnen geven.

Keurmerk (revalidatie)zorgen onderwijskinderen​

Keurmerk (revalidatie)zorgen onderwijskinderen‘Eén kind, Eén plan’ Dit EKEP-keurmerk toont aan dat het Centrum voor Revalidatie en de Mytylschool Prins Johan Friso voor wat betreft onderwijs en kinderrevalidatie aan kinderen met een lichamelijk of meervoudige beperking optimaal samenwerken, waarbij het kind centraal staat. Het keurmerk is een initiatief van het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie.