Hoe toetsen we?

We leveren goede en veilige zorg van aantoonbare kwaliteit, die we regelmatig toetsen.

Leren en verbeteren is een proces dat steeds doorgaat. Daarbij leren we niet alleen van wat er fout gaat, maar willen we juist ook leren van wat er goed gaat. En als er iets fout gaat, dan melden we dat. Daarom heeft elke afdeling een incidentencommissie. Ook bespreken de afdelingen problemen die voorkomen. Daarnaast doen we regelmatig intern onderzoek.

Leren van onze patiënten

We vragen onze patiënten om hun ervaringen te delen. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de Patiëntervaringsmonitor. Dit is een digitale vragenlijst naar de ervaringen met onze zorg. Maar ook via gesprekken met patiënten. Dit zijn de spiegelgesprekken. Bij deze gesprekken zitten ook zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen. Bent u niet bij spiegelgesprekken, maar wilt u wel uw ervaring delen? Dat kan via Vertel het ons.

Patiënten denken mee

We willen graag dat patiënten actief meedenken over het verbeteren van onze zorg, onderwijs en onderzoek. Dit noemen we ook wel patiëntenparticipatie. Daarvoor hebben we verschillende patiënten adviescommissies en klankbordgroepen en doen we spiegelgesprekken. Andere manieren zijn:

  • Focusgroepen: tijdens een focusgroep gaan we in gesprek met patiënten om te horen wat hun ideeën en gevoelens zijn rond een bepaald onderwerp (focus)
  • Patiëntenpanel: het UMCG richt een digitaal patiëntenpanel op om zo vragen te kunnen voorleggen aan een grote groep van onze patiënten.  

Verantwoording

Elk jaar verzamelen we verschillende zorgindicatoren. Die delen we landelijk zodat anderen ons kunnen controleren en we als ziekenhuizen van elkaar kunnen leren. Een deel van deze uitkomsten staat op ziekenhuischeck.nl.

Een deel van deze gegevens wordt gebruikt voor de verplichte verantwoording aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars en het Zorginstituut. Landelijke en internationale partijen gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van verschillende ziekenhuizen ten opzichte van elkaar inzichtelijk maken. Zie hiervoor ook het UMCG jaardocument. De IGJ publiceert op hun website over de bezoeken aan de ziekenhuizen en de indicatoren die de ziekenhuizen aan hen aanleveren.

Certificering en Accreditatie

Als UMCG voldoen we aan meerdere verschillende normen. We zijn gecertificeerd voor ISO 27001, NEN 7510, NEN 8009, ISO 22000 en ISO 9001 voor de kerntaken zorg, onderzoek, opleiden en onderwijs.

Daarnaast zijn meerdere diagnostische laboratoria ook ISO 15189 geaccrediteerd. Het team MLS van Medische Technologie is geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025. Zie de accreditatie scopes op de site van Raad voor Accreditatie (RvA).

Het UMCG heeft een accreditatie voor ISO 13485 voor ontwerp en ontwikkeling van medische hulpmiddelen door ons 3D Lab. Het gaat om een Europese accreditatie voor kwaliteitsmanagementsysteem door DNV Noorwegen (DNV Product Assurance AS), zichtbaar in het Eudamed overzicht https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/certificates.

Elk jaar beoordeelt onafhankelijke externe partijen (waaronder DNV en RvA) de kwaliteit binnen onze organisatie. Zij kijken naar het beleid, de uitvoering en de realisatie van dit beleid.

Hieronder een overzicht van de accreditatie van het UMCG:

  • ISO 15189:2023 Medische Labs (NL)
  • ISO/IEC 17025 Kalibraties (NL)
  • ISO 13485 Fabrikant Medische Hulpmiddelen (ENG)

Eigen controles

We doen ook regelmatig zelf interne controles. Voorbeelden hiervan zijn de interne audits en kwaliteitsrondes. Collega's die zijn opgeleid tot auditor voeren op een afdeling een audit uit op basis van meerdere normen. Naast de organisatie brede certificering verbeteren afdelingen dus ook zelf steeds hun kwaliteit.

Door het actief deelnemen aan de verschillende normen tonen we aan dat de organisatie en professionele dienstverlening kwalitatief hoogstaand is en wil blijven.

Hieronder een overzicht van de certificeringen van het UMCG: