Hoe toetsen we?

We leveren goede en veilige zorg van aantoonbare kwaliteit, die we regelmatig toetsen. Het gekozen uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van kwaliteit en veiligheid is Clinical Governance.

Dit houdt in dat onze zorgprofessionals zelf het voortouw nemen als het gaat om kwaliteit en veiligheid.

Clinical Governance

Het doel van het UMCG is het organiseren van vertrouwen. Niet vanuit externe verantwoording en controle maar vanuit de intrinsieke motivatie van onze zorgprofessionals. Wij willen weten hoe we het doen. Hoe kunnen we onze zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding verbeteren? Het is voor ons belangrijk om te weten wat de verwachtingen en ervaringen van onze omgeving zijn.

Daarom houden we regelmatig onze werkzaamheden en de resultaten daarvan tegen het licht en kijken we wat daaraan te verbeteren valt. Daarvoor hebben we in het UMCG een aantal kwaliteitsinstrumenten. Uit deze onderzoeken komen gegevens, die we gebruiken de kwaliteit te toetsen en verder te verbeteren. 

Verantwoording

Een deel van deze gegevens wordt ook gebruikt voor de verplichte verantwoording aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), verzekeraars en het Zorginstituut. Landelijke en internationale partijen maken ook gebruik van deze gegevens om de kwaliteit van verschillende ziekenhuizen ten opzichte van elkaar inzichtelijk maken. Zie hiervoor ook het UMCG jaardocument

ISO-certificering

Het UMCG beschikt over certificaten zoals ISO 27001, NEN 7510, ISO 15189, NTA 8009, ISO 22000, ISO 17025 en ISO 9001:2015 voor de kerntaken zorg, onderzoek, opleiden en onderwijs. 

Het ISO-certificaat wordt verstrekt door een onafhankelijke partij (Raad van Accreditatie of DNV), deze kijken naar het beleid, de uitvoering en de realisatie van dit beleid. Het certificaat toont aan dat de organisatie en professionele dienstverlening kwalitatief hoogstaand is. Een ISO-certificaat is internationaal erkend. Jaarlijks wordt de externe beoordeling herhaald, zodat het certificaat haar waarde blijft behouden.