UMCG Jaardocument 2020

In ons jaardocument staat op welke manier de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek in 2020 hebben bijgedragen aan onze nieuwe Koers25.

Covid-19 heeft in 2020 groot effect gehad op alle kerntaken van het UMCG. In de patiëntenzorg werd de reguliere zorg afgeschaald en de Covid-zorg opgeschaald. Daarnaast heeft Covid-19 gezorgd voor vertraging in onderzoek, onderwijs en opleiding.

Als gevolg van de afschaling van non-Covid-zorg zien we een sterke stijging van de wachtlijsten. Het onderwijs werd in 2020 in zeer korte tijd omgezet naar digitale vormen van kennisoverdracht om zo veel mogelijk te voorkomen dat studenten achterstand in hun studie zouden oplopen. Er is veel onderzoek gedaan naar de achtergronden en gevolgen van Covid-19.

In 2020 is onze missie en visie en de uitdaging voor de komende jaren aangescherpt, zoals die is vastgelegd in onze Koers25: Samen grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van gezondheid.

Het UMCG boekte in 2020 een financieel resultaat van € 9,9 miljoen.

Eerdere jaardocumenten

Jaarverslagen van voor 2018 zijn in te zien via de website Jaarverantwoording in de zorg.