UMCG Jaardocument

In ons jaardocument staat op welke manier de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek in 2021 hebben bijgedragen aan onze nieuwe Koers25.

Meer dan gehoopt en verwacht, stond ook 2021 in het teken van de gevolgen van Covid-19. Het hele jaar stond het UMCG voor de taak om zorg aan zeer veel Covid-19-patiënten te verlenen, waardoor veel zorg uitgesteld moest worden. Ook op het gebied van onderzoek en onderwijs moest opnieuw onze manier van werken aangepast worden. De coronapandemie heeft dan ook grote impact gehad op het leven en werk van alle UMCG’ers. 

Het resultaat over 2021 wordt in belangrijke mate beïnvloed door vangnetregelingen die daarvoor landelijk zijn gemaakt. 

Ondanks de coronapandemie is in 2021 dankzij de inzet van velen en in samenwerking met stakeholders de missie en visie van het UMCG aangescherpt: Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid. Het UMCG biedt grensverleggende en hoogwaardige complexe zorg, doet onderzoek naar nieuwe en innovatieve diagnostiek en behandelingen en leidt de artsen van de toekomst op. Het UMCG is een innovatiemotor voor (Noord-)Nederland, met als prioriteiten healthy ageing (gezond oud worden), een mensgerichte en waardegedreven aanpak en data-geïnformeerd werken en digitalisering.

Het UMCG boekte in 2021 een financieel resultaat van € 10,0 miljoen.

Eerdere jaardocumenten

Jaarverslagen van voor 2020 zijn in te zien via de website Jaarverantwoording in de zorg.