Organisatie

De Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen is belast met de algemene leiding van het UMCG.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • prof. dr. A.G.J. van der Zee, voorzitter
 • drs. H.A. Snapper, RA RC, vicevoorzitter
 • prof. dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit, lid

leden van de Raad van Bestuur

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van het UMCG bestaat uit:

 • drs. A. Ch. Van Es, voorzitter
 • dr. ir. M.J. Jonkman, vicevoorzitter
 • drs. K.T.V. Bergstein
 • drs. H.J.M. Brouwer
 • prof. dr. J.A. Romijn

Organogram

organogram van het UMCG

 • Hier vindt u een aantal feiten en cijfers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) over 2018. De cijfers geven u een indruk van het aantal opnames, medische verrichtingen en verpleegdagen, maar ook is cijfermateriaal beschikbaar van bijvoorbeeld het aantal medewerkers, studenten, vrijwilligers, enzovoort.

  Patiëntenzorg

  • Eerste consulten: 96.177
  • Totaal consulten: 308.975
  • Verwijzingen uit andere instellingen: 89.000
  • Klinische opnames: 28.082
  • Verpleegdagen: 263.390
  • Gemiddelde verpleegduur, inclusief Revalidatie en Psychiatrie (in dagen): 9.4
  • Totaal aantal meldingen van incidenten in het IMS: 4.372

  Onderwijs en onderzoek

  • Aantal promoties: 192
  • Aantal IISI publicaties (2018 geschat): 3.100
  • Aantal ingeschreven studenten: 4.075 (1 oktober)
  • Aantal AIOS (fte): 404

  Bedrijfsvoering (geconsolideerd)

  • Opbrengsten (x miljoen euro): 1.383
  • Resultaat (x miljoen euro): 15.1
  • Aantal fte (gemiddeld): 11.239
  • Ziekteverzuim: 5.3%
  • Aantal gemelde externe vacatures: 551

  Bekijk voor meer informatie ook het jaardocument.


 • Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code, die per 1 januari 2017 is gaan gelden, is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het maatschappelijk vertrouwen. De code bevat een paragraaf die specifiek ingaat op de governance in een UMC.

  De Governancecode is gepubliceerd op www.governancecodezorg.nl. Zorgorganisaties kunnen kalenderjaar 2017 benutten om deze nieuwe code te implementeren.