Missie en visie

Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan.

Onze missie

Bouwen aan de toekomst van gezondheid

Voor ons zijn drie uitgangspunten vanzelfsprekend:

 • De patiënt als mens is leidend. Wij willen dat mensen in de best mogelijke gezondheid leven. Nu en in de toekomst. Alles wat we doen draagt daar aan bij. Ook als we samenwerken met anderen, zoals met zorg-organisaties in de regio.
 • Wij pionieren in onderzoek. Ons onderzoek zorgt voor nieuwe kennis over gezondheid, preventie, ziekte en behandeling. Die kennis gebruiken we voor innovaties: praktische verbeteringen in de zorg. Daar profiteren onze patiënten van. Daarom willen we één van de beste (bio)medische kennisinstellingen ter wereld zijn.
 • Wie delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal. Onze kennis is van iedereen. We delen nieuw verworven inzichten met anderen en helpen hen bij een goede toepassing in de praktijk. Ook ons onderwijs is op deze vernieuwing gebaseerd. Dat is goed voor patiënten in Noord-Nederland en elders. We nemen daarom deel aan vele (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden, in al onze kerntaken.

In ons werk laten we ons leiden door twee drijfveren:

 • Van mens tot mens, in alles wat we doen We werken voor en met mensen, bij alles wat we doen: in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.
  We zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Hun belang is leidend bij alles wat we doen. We verliezen dat belang geen moment uit het oog en luisteren naar wat patiënten zeggen. Zo versterken we onze zorg in het UMCG, maar ook in de hele zorgketen met andere zorgverleners.
 • Healthy Ageing
  We willen mensen helpen om langer gezond en actief te blijven. Healthy Ageing is onze gemeenschappelijke focus.
  Wij gaan verder dan de klassieke benadering van behandeling en genezing. We kijken ook naar preventie, onderzoeken de oorzaken van veroudering en geven voorlichting over gezondheid, preventie en kwaliteit van leven.

Speerpunten

Het UMCG vervult een belangrijke rol in de regio. Naast basiszorg bieden we ook topklinische en topreferente zorg. Zorg die alleen door een universitair medisch centrum mag worden verricht of zorg waarvoor we door het ministerie van VWS zijn aangewezen. De wijze waarop de zorg gefinancierd wordt is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Dit maakt dat we moeten kiezen. Waar zijn we goed in en waar willen we de komende jaren nog verder in uit­­­blinken? We gaan voor de top in medisch kunnen en handelen. En deze top kunt u zeker van ons verwachten op de volgende terreinen:

 • Snelheid is bij acute situaties van levensbelang om erger te voorkomen. Daarom is de ambulance altijd binnen vijftien minuten ter plaatse en kan op ieder moment van de dag het Mobiel Medisch Team met behulp van de traumahelikopter ingezet worden.

  Het UMCG is het grootste traumacentrum van Nederland. Het is het enige traumacentrum in Noord-Nederland en het noorden van Duitsland dat alle zorg bij spoed biedt: van eerste opvang en behandeling op de Spoedeisende hulp tot en met revalidatie in het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord. Voor meer dan drie miljoen inwoners zijn we het adres voor hooggespecialiseerde acute medische zorg voor iedere denkbare acuut levensbedreigende aandoening. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het UMCG aangewezen als traumacentrum met helikoptervoorziening. Niet alle patiënten die met spoed naar het ziekenhuis moeten, komen in het UMCG terecht. We werken daarom samen met alle ziekenhuizen en ambulancevervoerders in de regio. We zorgen er ook voor dat we onze meest recente kennis en vaardigheden over acute zorg delen met andere zorginstellingen.

  Extra informatie:

  Mobiel medisch team


 • Kinderen die al jong met een ziekte worden geconfronteerd, worden in het UMCG behandeld in het Beatrix Kinderziekenhuis. In de patiëntenzorg letten we erop dat het kind een zo goed mogelijke start in het leven krijgt, zodat het als volwassene zo min mogelijk hinder van zijn ziekte of aandoening heeft. Een goede start als kind draagt vooral bij chronische ziekten bij aan gezonder ouder worden. In onderzoek binnen de kindergeneeskunde letten we op de bedreigingen in de ontwikkeling en de hinderpalen die de ziekten opwerpen op weg naar volwassenheid. Artsen en verpleegkundigen werken in het Beatrix Kinderziekenhuis samen om het zieke kind beter te maken.

  ​In het toekomstperspectief van een kind speelt onderwijs een belangrijke rol. De Educatieve Voorziening adviseert en begeleidt de school en de ouders van een ziek kind over onderwijs. Daarnaast kunnen kinderen ook onderwijs volgen in het ziekenhuis. ​

  We vinden het belangrijk dat kinderen die ziek zijn en naar het ziekenhuis moeten, het hier zo prettig mogelijk hebben. Daarom proberen we zoveel mogelijk contact met thuis te houden. Kinderen kunnen via internet contact houden met hun omgeving.

  Extra informatie:

  Educatieve voorziening


 • Chronisch zieke patiënten gaan naar het UMCG omdat we hier veel onderzoek doen naar het ontstaan, verloop en behandelen van chronische ziekten met alle aandacht voor de kwaliteit van leven. Met de kennis die we zo van de verschillende ziekten krijgen, kunnen we nieuwe behandelingen vaak als eerste toepassen.

  Het UMCG heeft sterke zorgprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening zoals aandoeningen van hart, lever, longen, nier en bewegingsapparaat. Om de zorg voor de patiënt zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt het UMCG samen met patiëntenverenigingen aan ketenzorg met onder andere thuiszorginstanties, huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen in de regio.v


 • Kanker is naast hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. De kans op kanker neemt flink toe naarmate iemand ouder wordt. En omdat we steeds ouder worden, is de verwachting dan ook dat het aantal mensen met kanker de komende jaren sterk toeneemt. Van oudsher is het UMCG hét centrum voor oncologische zorg in de regio. Steeds meer patiënten worden beter of leven langer met hun ziekte. Dat betekent dat de behandeling en de zorg ook verandert en vaak ingewikkelder is dan vroeger het geval was. Dit betekent dat de organisatie van de zorg voor kankerpatiënten sterk is gericht op een nauwe samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen. In het UMCG wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van de oncologie. Groningen heeft internationaal een uitstekende naam op het vertalen van onderzoeksresultaten naar de dagelijkse zorg aan patiënten.

  Extra informatie:

  UMCG Comprehensive Cancer Center


 • Psychische klachten komen veel voor en zijn enorm belemmerend voor de kwaliteit van leven. Het UMCG doet veel wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrische aandoeningen en we hebben speciale zorgprogramma’s om patiënten en hun naasten te helpen. Vaak worden ook de partner en familie bij de behandelingen betrokken. De een komt met beginnende psychische klachten naar het UMCG, een ander wordt behandeld voor chronische problemen. En weer een ander wordt af en toe bij een crisis opgenomen. Met het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) kan het UMCG alle psychiatrische zorg bieden: van acute opvang, psychiatrische diagnostiek tot interventies en behandelingen; 24 uur per dag, zeven dagen in de week. 

  Extra informatie:

  Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)


 • Zo’n honderd jaar geleden bereikten maar weinig mensen een hoge leeftijd. Tegenwoordig worden veel mensen over het algemeen steeds ouder. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk, lichamelijke en vaak ook psychische. De zorg en behandeling die zich richt op één klacht of ziekte, is dan niet doeltreffend. Daarom heeft het UMCG een aanpak waarin het welbevinden van de oudere patiënt centraal staat en waar alle aandoeningen en levensaspecten bij worden betrokken. Huisartsen en medisch specialisten verwijzen oudere patiënten met een complexe combinatie van gezondheidsproblemen door naar het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) van het UMCG. Samenwerking met andere zorginstellingen en zorgverleners vinden we erg belangrijk.

  Extra informatie:

  Universitair Centrum Ouderengeneeskunde


 • Voor een patiënt die alle behandelingen voor zijn of haar ziekte gehad heeft, blijft soms nog maar één mogelijkheid over: transplantatie. Wanneer een patiënt getransplanteerd is, leert hij of zij welke leefregels van levensbelang zijn en welke medicijnen genomen moeten worden. Zo kan de patiënt in principe net zo gezond leven als ieder ander. In het UMCG worden alle vormen van orgaan- en weefseltransplantaties bij volwassenen en kinderen verricht. Wat dat betreft zijn we een van de weinige ziekenhuizen in de wereld en in Nederland het enige ziekenhuis waar dat zo gebeurt. Transplantatiepatiënten komen dan ook vaak van ver om in Groningen deze moeilijke en risicovolle behandeling te ondergaan. Ze weten dat ze hier in de allerbeste handen zijn. We hebben lang en veel onderzoek gedaan naar chronische ziekten zoals het falen van vitale organen. En we blijven veel onderzoek doen om de uitkomsten na orgaantransplantatie steeds verder te verbeteren

  Extra informatie:

  UMCG Transplantatiecentrum


 • Traumazorg is de zorg die verleend wordt aan slachtoffers van ongevallen en van geweld. Van de eerste opvang op de plaats van het ongeval tot en met de revalidatie van de patiënt. Het doel van traumazorg is de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk te beperken. Daarom is het van groot belang dat een ongevalslachtoffer snel de juiste zorg op de juiste plek krijgt, zowel op straat als in het ziekenhuis.

  Samenwerken aan traumazorg

  In de traumazorg werken hulpverleners uit verschillende vakgebieden nauw samen; niet alleen artsen, verpleegkundigen, chauffeurs en therapeuten, maar ook brandweer- en politiemensen, 112-centralisten en helikopterpiloten. Om deze zorg op een goede manier te organiseren heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tien ziekenhuizen in Nederland aangewezen als traumacentrum. Vier daarvan hebben een helikoptervergunning. Het UMCG is aangewezen als traumacentrum voor Noord-Nederland, met helikoptervergunning. Het Traumacentrum Noord Nederland is een samenwerkingsverband van twaalf ziekenhuizen in Drenthe, Friesland, Groningen en een deel van Overijssel. Naast het organiseren van traumazorg binnen de noordelijke regio, heeft het traumacentrum nog een aantal bijzondere taken. Samengevat zijn dat:

  • Kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering.
  • Het paraat hebben van een Mobiel Medisch Team (MMT) als aanvulling op de ambulancezorg.

  Het Traumacentrum Noord Nederland is een samenwerkingsverband van twaalf ziekenhuizen en drie Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) in Noord-Nederland. Met deze partners zijn afspraken gemaakt over capaciteit, beschikbare specialismen, logistiek, triage, enzovoort. Op basis hiervan wordt een besluit genomen over het meest geschikte ziekenhuis voor de traumapatiënt.

  Extra informatie:

  Traumacentra in Nederland


Diversiteit en inclusiviteit

We willen een veilige en inclusieve werkomgeving creëren, waarin alle medewerkers gelijke kansen hebben en waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun verschillen en achtergrond.

Ambitie en richting

Het UMCG behoort als zorg- en kennisinstelling tot de koplopers, internationaal gezien hebben we een toppositie in onderzoek, onderwijs en opleiding. En onze ambities blijven onverminderd sterk. Baanbrekende vooruitgang kunnen we alleen waarmaken als we het beste van alle werelden weten te verbinden. Oog en oor hebben voor wat ieder mens beweegt en wat ieder mens meebrengt.

We streven daarom naar een diversiteit aan medewerkers in culturen, religie, geaardheid, leeftijd, etniciteit en sekse op alle niveaus. Naar een omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen. Dat zorgt niet alleen voor een betere samenwerking en sterkere besluitvorming. Het maakt ook dat we onze diverse patiënt beter begrijpen, dat we kennis van andere culturen en gebruiken van mensen meenemen in ons onderzoek en dat we mensen opleiden met een brede blik. De mens zien in alles wat we doen.