Spiegelgesprekken

In het UMCG organiseren we al 15 jaar spiegelgesprekken om van patiënten te horen hoe zij de zorg hebben ervaren. Deze ervaringen vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. Met deze gesprekken verbeteren we de kwaliteit van onze zorg. We organiseren ongeveer 8 spiegelgesprekken per jaar.

Wat is een spiegelgesprek?

In een spiegelgesprek houden patiënten het UMCG en de zorgverleners een spiegel voor. Dit betekent dat we patiënten vragen naar hun ervaringen met de zorg en behandeling in het UMCG. Of van een bepaald zorgtraject, dit noemen we ook wel zorgpad. Zo leren we wat goed gaat en wat anders of beter kan. Een gespreksleider begeleidt het spiegelgesprek. Bij het gesprek is ook het hele team van verschillende zorgverleners aanwezig. Zoals een fysiotherapeut, arts assistent of een manager van de afdeling. Eerst om te luisteren. En in het tweede deel om met de patiënten in gesprek te gaan. Partners en naasten doen mee aan het gesprek, of zitten in de zaal om te luisteren. Soms zijn ook patiëntenverenigingen en andere organisaties aanwezig.

Waarom doen we spiegelgesprekken?

We doen spiegelgesprekken om de patiëntenzorg in het UMCG te verbeteren. We leren van de ervaringen die patiënten met ons delen. Dit helpt ons om de zorg te verbeteren. En zo de zorg beter af te stemmen op de patiënt.

Hoe ziet een spiegelgesprek eruit?

Een spiegelgesprek duurt ongeveer 2 uur. Voor de bijeenkomst nodigen we 8 tot 10 patiënten uit. U zit samen met de gespreksleiders in een halve kring. Tijdens het spiegelgesprek gaat de gespreksleider met u in gesprek over uw ervaringen met de zorg in het UMCG. Zorgverleners van het behandelteam zijn hierbij aanwezig. Zij luisteren in het eerste uur van de spiegelbijeenkomst naar uw ervaringen.

Tijdens het tweede uur is er een gesprek tussen patiënten en de zorgverleners in de zaal. Misschien heeft u, of een zorgverlener, ideeën om bepaalde problemen op te lossen. Uw ervaringen, en die van de zorgverleners, zijn daarbij belangrijk en vullen elkaar aan. Onderwerpen die voorbij kunnen komen zijn:

 • omgang / benadering
 • communicatie
 • samenwerking
 • ontvangst
 • bereikbaarheid
 • wachttijden
 • algemene voorzieningen
 • zorg na de behandeling

De ervaringen kunnen positief én negatief zijn.

Wat doen we met de uitkomsten van een spiegelgesprek?

Van het spiegelgesprek maken we een geluidsopname. Hiervan maakt de gespreksleider een verslag. De verbeterpunten uit dit verslag verwerken de zorgverleners in een verbeterplan. Het verbeterplan gebruiken we om de patiëntzorg te verbeteren. We sturen u ongeveer 6 weken na de spiegelbijeenkomst een brief met daarin een terugkoppeling over dit verbeterplan. Soms vragen we u ook mee te denken bij dit verbeterplan.

Meedoen aan een spiegelgesprek

Uw zorgverlener neemt het initiatief en vraagt of u wilt meedoen aan een spiegelgesprek. Als u meedoet ontvangt u een uitnodiging, met informatie over het spiegelgesprek, van de afdeling.

 • Om uw privacy te beschermen, zijn er de volgende afspraken:

  • Tijdens het spiegelgesprek maken we altijd een geluidsopname. Deze opname gebruiken we om het verslag te maken. Als het verslag klaar is, wissen we de geluidsopname.
  • We gebruiken geen namen in het verslag.

  Meedoen aan een spiegelgesprek heeft geen invloed op uw (toekomstige) behandeling. Alles wat u vertelt, behandelen we vertrouwelijk en verwerken we anoniem. We gebruiken de informatie uit het spiegelgesprek om onze zorg te verbeteren. En soms voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Als u meedoet aan een spiegelgesprek vragen we schriftelijk toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Ook hierbij verwerken we uw gegevens altijd anoniem. Als u hiervoor geen toestemming geeft, kunt u nog steeds gewoon meedoen aan het spiegelgesprek. Lees meer over hoe we met uw privacy omgaan.