Cliëntenraad Universitair Centrum Psychiatrie

De cliëntenraad UCP is een onafhankelijk adviesorgaan waarin (ex)cliënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen het kader van de doelstellingen van het UCP. Zij leveren vanuit hun specifieke positie en expertise een bijdrage aan de kwaliteitsbewaking van de zorg.

De kwaliteit van zorg en de veiligheid in ziekenhuizen moet voortdurend bewaakt worden. Niet alleen artsen, verpleegkundigen en ander personeel, maar ook patiënten (ook wel: cliënten) spelen hierbij een belangrijke rol.

Patiëntenbelang

De cliëntenraad signaleert problemen en verbeterpunten in het UCP, door bijvoorbeeld de verpleegafdelingen te bezoeken. Ze maken deze problemen en verbeterpunten via het Bestuur van het UCP bespreekbaar in de organisatie. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

  • de wijze waarop met patiënten wordt gecommuniceerd
  • de kwaliteit van de geleverde zorg
  • advies over o.a. voeding, veiligheid, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanningsmogelijkheden
  • de samenwerking met andere zorgverleners

De cliëntenraad onderhoudt contacten met regionale en landelijke patiëntenorganisaties.

De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen in het UMCG te bewerkstelligen. Bent u minder tevreden over de zorg- of dienstverlening, dan kunt u terecht bij de Patiëntenvertrouwenspersoon, afdeling Patiënteninformatie of de klachtenfunctionaris. Lees wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft.

Organisatie

De cliëntenraad UCP bestaat uit maximaal 11 leden. De leden van de cliëntenraad zijn zelf patiënt, patiënt geweest, of voelen zich erg betrokken bij de kwaliteit van zorgverlening in het UCP. De benoeming is voor 1 zittingstermijn van 4 jaar. Iemand kan maximaal 3 termijnen lid zijn van de cliëntenraad. Dus in totaal 12 jaar. De cliëntenraad kiest zelf de nieuwe leden.

Vergaderingen

De cliëntenraad vergadert elke eerste en derde woensdagochtend van de maand. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden door belangstellenden.

Contact

Heeft u vragen, wilt u lid worden of wilt u een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via e-mail of post:

[email protected]

Cliëntenraad UCP
Huispostcode CC10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

In de hal van het Universitair Centrum Psychiatrie vindt u een speciale brievenbus van de cliëntenraad.