Universitair Centrum Psychiatrie Hoe verloopt een opname in het UCP

We hebben verschillende afdelingen waar patiënten met psychische problemen een langere tijd terecht kunnen voor behandeling. Een opname doorbreekt vaak een moeilijke situatie. De behandeling is in veilige omgeving met deskundige behandeling en zorg.

Wachtruimte

Opnameplanning

Als in overleg met u besloten is dat u wordt opgenomen, dan gebeurt dit in (ernstige) acute situaties nog diezelfde dag. Als er geen spoedopname nodig is, komt u op de wachtlijst. Vlak voor uw opname krijgt u eerst een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een medewerker van de verpleegafdeling. In het gesprek krijgt u informatie over uw opname en worden zaken besproken als eventueel medicijngebruik, de dagindeling en de huisregels van de afdeling. 

Meestal vult u voor de opname een vragenlijst in, de ROM/RoQua vragenlijst. 

U kunt altijd iemand meenemen als u een afspraak heeft in het UCP. Ook op de dag dat u wordt opgenomen.

Contactpersoon

Tijdens de opname kunt u aangeven wie uw contactpersoon is. Alleen met uw toestemming geven medewerkers van het UCP aan de contactpersoon informatie over uw gezondheid. 

 • Neem het volgende mee:

  • het pasje van uw zorgverzekering
  • een geldig legitimatiebewijs, ook als u deze al eerder heeft meegenomen (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of een rijbewijs)
  • de informatiebrochure die u van het UCP heeft ontvangen
  • eventuele medicijnen (bij voorkeur in originele verpakking) en dieetvoorschriften
  • voldoende kleding voor overdag en nachtkleding
  • sportkleding (sportschoenen met lichtgekleurde zolen)
  • toiletspullen
  • iets voor ontspanning: muziek (oordopjes), boek, krant of tijdschrift
  • mobiele telefoon
  • wat kleingeld

  Handdoeken en washandjes krijgt u op de afdeling. Neem zo weinig mogelijk geld en kostbaarheden mee. Het UCP is een openbaar gebouw waar veel mensen komen. Hierdoor bestaat het risico van diefstal. In geval van vermissing of diefstal is het UCP/UMCG niet aansprakelijk.


 • Op de afgesproken dag meldt u zich bij de aanmeldservice UCP in de hal van het UCP. Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar afdeling. Hier heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige. U krijgt een rondleiding over de afdeling waarbij u wordt voorgesteld aan de andere patiënten en de medewerkers. U krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze persoon is tijdens uw verblijf uw eerste aanspreekpunt.

  Op alle afdelingen zijn alleen eenpersoonskamers. Iedere afdeling heeft een keuken en een dagverblijf of woonkamer.

  Open of gesloten afdeling

  We  hebben open en gesloten afdelingen. Op een gesloten afdeling zit de afdelingsdeur op slot. Bij de opname bespreken we samen met u of u vrij kunt in- en uitlopen, of dat u de afdeling niet of alleen onder begeleiding mag verlaten. De gesloten afdeling is vooral bestemd voor patiënten die niet meer kunnen instaan voor hun eigen veiligheid of die van anderen.


 • Soms begint uw behandeling direct. Het is ook mogelijk dat het behandelteam eerst een observatieperiode met u afspreekt. In deze periode probeert het team een beeld te krijgen van uw klachten en te bekijken wat voor u de beste behandeling is. Alle afspraken over uw behandeling worden schriftelijk vastgelegd in uw behandelplan. We bekijken samen regelmatig of alles naar wens verloopt.


 • Het bezoekuur is elke dag van 18.30 tot 20.00 uur. Alleen voor Opname Ouderen geldt daarnaast op woensdagmiddag bezoektijd van 14.30 tot 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen gelden andere bezoektijden. Voor vragen over de bezoektijden kunt u altijd terecht bij de verpleging.


 • Als patiënt bij het UCP heeft u rechten en plichten. Deze leggen we vast in een overeenkomst. Zoals bij iedere overeenkomst gelden voor beide partijen regels. Voor u als patiënt, maar ook voor (medewerkers van) het UCP.


 • Als het past in uw behandeling, is het mogelijk en wenselijk dat u in de weekenden naar huis gaat. Als u een weekend weg wilt, kunt u dit overleggen met uw persoonlijk begeleider, behandelend arts of psychiater.


 • Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer u weer naar huis kunt. Zodra die datum vaststaat, kunt u met de verpleegkundige en met familie of vrienden de maatregelen treffen als dat nodig is. Uw behandelend arts overlegt met u welke vervolgbehandeling nodig is. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van uw ontslag. Als u een vervolgbehandeling krijgt, zal ook degene die dit op zich neemt, op de hoogte worden gesteld.